Proverbs

Bulgarian(i) 1 Притчи на Соломон, син на Давид, цар на Израил, 2 за познаване на мъдрост и наставление, за разбиране на думи на разум, 3 за приемане на наставление за благоразумие, правда, съд и правота, 4 за даване на ум на простите, знание и разсъдливост на младежа. 5 Мъдрият нека слуша и ще увеличи знание и разумният ще получи мъдър съвет, 6 за да разбира притча и дълбока реч, думите на мъдрите и техните загадки. 7 Страхът от ГОСПОДА е началото на познанието, а безумните презират мъдрост и наставление. 8 Сине мой, слушай наставлението на баща си и не отхвърляй закона на майка си, 9 защото те ще бъдат благодатен венец за главата ти и огърлица за шията ти. 10 Сине мой, ако грешниците те примамват, не се съгласявай. 11 Ако кажат: Ела с нас, нека направим засада за кръв, нека причакаме без причина невинния, 12 нека ги погълнем живи като Шеол и цели, като онези, които слизат в рова; 13 ще намерим всякакви скъпоценни притежания, ще напълним къщите си с плячка; 14 хвърли жребия си сред нас, една кесия ще имаме всички! 15 Сине мой, не ходи с тях в пътя, възпирай крака си от тяхната пътека, 16 защото краката им тичат към зло и бързат да проливат кръв. 17 Защото напразно се простира мрежа пред очите на която и да било птица. 18 Но тези поставят засада против своята си кръв, причакват своите си души. 19 Такива са пътищата на всеки, който ламти за нечестна придобивка — тя отнема живота на своя притежател. 20 Мъдростта вика навън, издига гласа си по площадите, 21 провиква се на най-шумните места, при входовете на портите, в града говори думите си: 22 Докога, пр'ости, ще обичате невежеството и присмивачите ще се наслаждават на присмиванията си, и безумните ще мразят знанието? 23 Обърнете се към моето изобличение! Ето, аз ще излея духа си на вас, ще ви известя словата си. 24 Понеже аз виках, а вие отказахте, простирах ръката си, а никой не обърна внимание, 25 и отхвърлихте всичките ми съвети, и не искахте изобличението ми, 26 то аз също ще се смея на вашето нещастие, ще се присмея, когато дойде вашият ужас, 27 когато дойде вашият ужас като буря и нещастието ви връхлети като вихрушка, когато притеснение и страх дойдат върху вас. 28 Тогава те ще ме призоват, но аз няма да отговоря; ревностно ще ме търсят, но няма да ме намерят. 29 Понеже намразиха знанието и не избраха страха от ГОСПОДА, 30 не приеха съвета ми и презряха цялото ми изобличение, 31 затова ще ядат от плодовете на своя си път и ще се наситят от своите си измислици. 32 Защото отстъплението на простите ще ги убие и безгрижието на безумните ще ги погуби. 33 Но който ме слуша, ще живее безопасно и ще бъде спокоен, без да се бои от зло.