Bible verses about "god creating the world" | Bulgarian

Genesis 2:19

19 И ГОСПОД Бог образува от земята всички полски животни и всички небесни птици и ги доведе при човека, за да види как ще ги нарече; и с каквото име назовеше човекът всяко живо същество, това име му остана.

Genesis 1:1

1 В начало Бог създаде небесата и земята.

Genesis 1:1-11:32

1 В начало Бог създаде небесата и земята.2 А земята беше пуста и неустроена и тъмнина беше върху бездната, и Дух Божи се носеше над водите.3 И Бог каза: Да бъде светлина! И стана светлина.4 И Бог видя, че светлината беше добро; и Бог раздели светлината от тъмнината.5 И Бог нарече светлината ден, а тъмнината нарече нощ. И стана вечер, и стана утро: ден един.6 И Бог каза: Да бъде твърд посред водите, която да раздели води от води!7 И Бог направи твърдта; и раздели водите, които бяха под твърдта, от водите, които бяха над твърдта. И стана така.8 И Бог нарече твърдта небе. И стана вечер, и стана утро: ден втори.9 И Бог каза: Да се съберат на едно място водите, които са под небето, и да се яви сушата! И стана така.10 И Бог нарече сушата земя, а събраните води нарече морета. И Бог видя, че беше добро.11 И Бог каза: Да произрасти земята зелена трева, трева, която дава семе, и плодоносно дърво, което да ражда плод според вида си, чието семе да е в него на земята! И стана така.12 Земята произрасти зелена трева, трева, която да дава семе според вида си, и дърво, което да ражда плод, чието семе е в него според вида му. И Бог видя, че беше добро.13 И стана вечер, и стана утро: ден трети.14 И Бог каза: Да бъдат светила на небесната твърд1, за да разделят деня от нощта; нека служат за знаци и за времена, и дни, и години; 15 и да бъдат за светила на небесната твърд, за да светят на земята! И стана така.16 И Бог създаде двете големи светила: по-голямото светило, за да владее деня, и по-малкото светило, за да владее нощта, и звездите.17 И Бог ги постави на небесната твърд, за да светят на земята,18 да владеят деня и нощта и да разделят светлината от тъмнината. И Бог видя, че беше добро.19 И стана вечер, и стана утро: ден четвърти.20 И Бог каза: Да гъмжи водата от множества живи същества, и птици да летят над земята по небесната твърд!21 И Бог създаде големите морски чудовища и всяко живо същество, което се движи, от които водата гъмжеше според видовете им, и всяка крилата птица според вида й. И Бог видя, че беше добро.22 И Бог ги благослови и каза: Плодете се, множете се и напълнете водите в моретата; нека се множат и птиците по земята!23 И стана вечер, и стана утро: ден пети.24 И Бог каза: Да произведе земята живи същества според видовете им: добитък, пълзящи и земни животни според видовете им. И стана така.25 Бог създаде земните животни според видовете им, добитъка според видовете му и всичко, което пълзи по земята, според видовете му. И Бог видя, че беше добро.26 И Бог каза: Да създадем човека по Нашия образ, по Наше подобие! И нека владеят над морските риби, над небесните птици, над добитъка, над цялата земя и над всички пълзящи, които пълзят по земята.27 И Бог създаде човека по Своя образ, по Божия образ го създаде; мъжки и женски пол ги създаде.28 И Бог ги благослови и Бог им каза: Плодете се и се множете, напълнете земята и я обладайте, и владейте над морските риби, над небесните птици и над всяко живо същество, което се движи по земята.29 И Бог каза: Ето, давам ви всяка трева, която дава семе, която е по лицето на цялата земя, и всяко дърво, което има в себе си плод на дърво, което дава семе: те ще ви бъдат за храна.30 А на всичките земни животни, на всичките небесни птици и на всичко, което пълзи по земята, в което има жива душа, давам всяка зелена трева за храна. И стана така.31 И Бог видя всичко, което създаде. И ето, беше твърде добро. И стана вечер, и стана утро: шестият ден.

Genesis 2:1-11:32

1 Така бяха завършени небесата и земята и цялото тяхно войнство.2 И на седмия ден Бог беше свършил делото, което беше създал; и на седмия ден си почина от цялото дело, което беше създал.3 И Бог благослови седмия ден и го освети, защото в него си почина от цялото Си дело, което Бог беше създал и сътворил.4 Това е произходът на небето и на земята при сътворението им, в деня, в който ГОСПОД Бог създаде земя и небе.5 И още нямаше никакво полско растение на земята и никаква полска трева още не беше поникнала, защото ГОСПОД Бог не беше дал дъжд на земята и нямаше човек, който да обработва земята,6 но пара се издигаше от земята и напояваше цялото лице на земята.7 И ГОСПОД Бог образува човека от пръст от земята и вдъхна в ноздрите му жизнено дихание, и човекът стана жива душа.8 И ГОСПОД Бог насади градина на изток, в Едем, и постави там човека, когото беше образувал.9 И ГОСПОД Бог направи да расте от земята всяко дърво, което е красиво на глед и добро за храна, както и дървото на живота сред градината, и дървото на познаване на доброто и злото.10 И от Едем изтичаше река да напоява градината, и оттам се разклоняваше и ставаше на четири главни реки.11 Името на едната е Фисон; тя е, която обикаля цялата евилатска земя, където има злато.12 И златото на онази земя е добро; там има и бделионова смола и ониксов камък.13 Името на втората река е Гион; тя е, която обикаля цялата хуска земя.14 Името на третата река е Тигър; тя е, която тече на изток от Асирия. А четвъртата река е Ефрат.15 И ГОСПОД Бог взе човека и го засели в Едемската градина, за да я обработва и да я пази.16 И ГОСПОД Бог заповяда на човека и каза: От всяко дърво в градината свободно да ядеш,17 но от дървото за познаване на доброто и злото, от него да не ядеш, защото в деня, когато ядеш от него, непременно ще умреш.18 И ГОСПОД Бог каза: Не е добре човекът да бъде сам; ще му създам помощник, като негово съответствие.19 И ГОСПОД Бог образува от земята всички полски животни и всички небесни птици и ги доведе при човека, за да види как ще ги нарече; и с каквото име назовеше човекът всяко живо същество, това име му остана.20 Така човекът даде имена на всеки вид добитък, на небесните птици и на всички полски животни. Но помощник, съответен на Адам, не се намери.21 Тогава ГОСПОД Бог даде на човека дълбок сън и той заспа; и взе едно от ребрата му и изпълни мястото му с плът.22 И ГОСПОД Бог създаде жена от реброто, което взе от човека, и я доведе при човека.23 А човекът каза: Тази вече е кост от костите ми и плът от плътта ми; тя ще се нарече жена, защото от мъжа беше взета.24 Затова мъжът ще остави баща си и майка си и ще се прилепи към жена си, и те ще бъдат една плът.25 А и двамата, човекът и жена му, бяха голи и не се срамуваха.

Genesis 3:1-11:32

1 А змията беше най-хитра от всички полски животни, които ГОСПОД Бог беше създал. И тя каза на жената: Истина ли каза Бог да не ядете от никое дърво в градината?2 Жената каза на змията: От плода на дърветата в градината можем да ядем,3 но от плода на дървото, което е сред градината, Бог каза: Да не ядете от него и да не се докоснете до него, за да не умрете.4 А змията каза на жената: Никак няма да умрете!5 Но Бог знае, че в деня, когато ядете от него, ще ви се отворят очите и ще бъдете като Бога — да познавате доброто и злото.6 И жената видя, че дървото беше добро за храна и че беше приятно за очите, дърво желателно, за да дава знание, и взе от плода му и яде, даде и на мъжа си да яде с нея, и той също яде.7 Тогава се отвориха очите и на двамата и те познаха, че бяха голи; и съшиха смокинови листа и си направиха препаски.8 И при вятъра на деня чуха гласа на ГОСПОДА Бога, като ходеше из градината; и човекът и жена му се скриха от лицето на ГОСПОДА Бога между дърветата на градината.9 И ГОСПОД Бог повика човека и му каза: Къде си?10 А той каза: Чух гласа Ти в градината и се уплаших, защото съм гол, и се скрих.11 А Бог му каза: Кой ти каза, че си гол? Да не би да си ял от дървото, от което ти заповядах да не ядеш?12 И човекът каза: Жената, която Ти си ми дал с мен, тя ми даде от дървото и ядох.13 И ГОСПОД Бог каза на жената: Какво е това, което си сторила? А жената каза: Змията ме подмами и ядох.14 И ГОСПОД Бог каза на змията: Понеже си сторила това, проклета да си измежду всеки вид добитък и измежду всички полски животни! По корема си ще се влечеш и пръст ще ядеш през всичките дни на живота си!15 Ще поставя и вражда между теб и жената, и между твоето семе и нейното семе; то ще ти смаже главата, а ти ще му смажеш петата.16 На жената каза: Ще преумножа скръбта ти в бременността, с болки ще раждаш деца; и към мъжа ти ще бъде желанието ти, и той ще те владее!17 А на човека каза: Понеже си послушал гласа на жена си и си ял от дървото, за което ти заповядах, като казах: Да не ядеш от него! — проклета да бъде земята поради теб; със скръб ще се прехранваш от нея през всичките дни на живота си;18 тръни и бодили ще ти ражда, и ще ядеш полската трева.19 С пот на лицето си ще ядеш хляб, докато се върнеш в земята, защото от нея си взет; понеже си пръст, и в пръстта ще се върнеш.20 И човекът наименува жена си Ева, защото тя беше майка на всички живи.21 И ГОСПОД Бог направи кожени дрехи на Адам и на жена му и ги облече.22 И ГОСПОД Бог каза: Ето, човекът стана като един от Нас, да познава доброто и злото. И сега, да не простре ръката си да вземе и от дървото на живота, да яде и да живее вечно!23 Затова ГОСПОД Бог го изгони от Едемската градина да обработва земята, от която беше взет.24 И изгони човека; и постави на изток от Едемската градина херувимите и пламенния меч, който се въртеше, за да пазят пътя към дървото на живота.

Genesis 4:1-11:32

1 И Адам позна жена си Ева, и тя забременя и роди Каин. И каза: С помощта на ГОСПОДА придобих мъж.2 Роди още и брат му Авел. Авел стана овчар, а Каин стана земеделец.3 И след време Каин принесе жертва на ГОСПОДА от земните плодове.4 И Авел също принесе от първородните на стадото си и от тлъстината му. И ГОСПОД погледна благосклонно на Авел и на жертвата му,5 а на Каин и на жертвата му не погледна благосклонно. И Каин се разсърди твърде много и лицето му се помрачи.6 И ГОСПОД каза на Каин: Защо си се разсърдил и защо е помрачено лицето ти?7 Ако правиш добро, не е ли прието? Но ако не правиш добро, грехът лежи на вратата и към теб ще бъде неговото желание, но ти владей над него.8 А Каин каза това на брат си Авел. И когато бяха на полето, Каин нападна брат си Авел и го уби.9 И ГОСПОД каза на Каин: Къде е брат ти Авел? А той каза: Не зная. Пазач ли съм аз на брат си?10 И Бог каза: Какво си направил? Гласът на кръвта на брат ти вика към Мен от земята.11 И сега, проклет да си от земята, която отвори устата си да приеме кръвта на брат ти от твоята ръка!12 Когато работиш земята, тя няма вече да ти дава силата си; бежанец и скитник ще бъдеш на земята.13 А Каин каза на ГОСПОДА: Наказанието ми е твърде тежко, за да мога да го понеса.14 Ето, гониш ме днес от лицето на земята, и ще се скрия от лицето Ти и ще бъда бежанец и скитник на земята; и всеки, който ме намери, ще ме убие.15 А ГОСПОД му каза: Затова, който убие Каин, на него ще се отмъсти седмократно. И ГОСПОД сложи белег на Каин, за да не го убие никой, който го намери.16 Тогава Каин излезе от присъствието на ГОСПОДА и се засели в земята Нод, на изток от Едем.17 И Каин позна жена си и тя забременя и роди Енох. И Каин съгради град и наименува града Енох, по името на сина си.18 А на Енох се роди Ирад, и Ирад роди Мехуяил, и Мехуяил роди Метусаил, и Метусаил роди Ламех.19 А Ламех си взе две жени; името на едната беше Ада, а името на другата — Села.20 Ада роди Явал; той стана родоначалник на скотовъдци, които живеят в шатри.21 А името на брат му беше Ювал; той стана родоначалник на всички, които свирят с арфа и флейта.22 И Села също роди Тувал-Каин, ковач на всякакво изделие от мед и желязо; а сестра на Тувал-Каин беше Наама.23 И Ламех каза на жените си: Ада и Села, чуйте гласа ми! Жени Ламехови, слушайте думите ми, понеже мъж убих за раната си, и юноша — за нараняването си.24 Ако за Каин се отмъсти седмократно, за Ламех ще се отмъсти седемдесет и седмократно.25 И Адам пак позна жена си и тя роди син, когото наименува Сит, защото, тя казваше: Бог ми определи друго семе вместо Авел, понеже Каин го уби.26 Също и на Сит се роди син, когото наименува Енос. Тогава започнаха да призовават Името на ГОСПОДА.

Genesis 5:1-11:32

1 Това е книгата на родословието на Адам. В деня, когато Бог сътвори човека, Той го направи по Божие подобие;2 създаде ги мъжки и женски пол, благослови ги и ги нарече човек в деня, когато бяха създадени.3 Адам живя сто и тридесет години и роди син по свое подобие, по своя образ, и го нарече Сит.4 А откакто роди Сит, дните на Адам станаха осемстотин години, и роди синове и дъщери.5 И всичките дни на Адам, колкото живя, станаха деветстотин и тридесет години, и умря.6 Сит живя сто и пет години и роди Енос.7 А откакто роди Енос, Сит живя осемстотин и седем години и роди синове и дъщери.8 И всичките дни на Сит станаха деветстотин и дванадесет години, и умря.9 Енос живя деветдесет години и роди Каинан.10 А откакто роди Каинан, Енос живя осемстотин и петнадесет години и роди синове и дъщери.11 И всичките дни на Енос станаха деветстотин и пет години, и умря.12 Каинан живя седемдесет години и роди Маалалеил.13 А откакто роди Маалалеил, Каинан живя осемстотин и четиридесет години и роди синове и дъщери.14 И всичките дни на Каинан станаха деветстотин и десет години, и умря.15 Маалалеил живя шестдесет и пет години и роди Яред.16 А откакто роди Яред, Маалалеил живя осемстотин и тридесет години и роди синове и дъщери.17 И всичките дни на Маалалеил станаха осемстотин деветдесет и пет години, и умря.18 Яред живя сто шестдесет и две години и роди Енох.19 А откакто роди Енох, Яред живя осемстотин години и роди синове и дъщери.20 И всичките дни на Яред станаха деветстотин шестдесет и две години, и умря.21 Енох живя шестдесет и пет години и роди Матусал.22 А откакто роди Матусал, Енох ходи по Бога триста години и роди синове и дъщери.23 И всичките дни на Енох станаха триста шестдесет и пет години.24 И Енох ходи по Бога и не се намираше вече, защото Бог го взе.25 Матусал живя сто осемдесет и седем години и роди Ламех.26 А откакто роди Ламех, Матусал живя седемстотин осемдесет и две години и роди синове и дъщери.27 И всичките дни на Матусал станаха деветстотин шестдесет и девет години, и умря.28 Ламех живя сто осемдесет и две години и роди син,29 и го нарече Ной, като казваше: Този ще ни облекчи от работата ни и от труда на ръцете ни поради земята, която ГОСПОД прокле.30 А откакто роди Ной, Ламех живя петстотин деветдесет и пет години и роди синове и дъщери.31 И всичките дни на Ламех станаха седемстотин седемдесет и седем години, и умря.32 А Ной беше на петстотин години, и Ной роди Сим, Хам и Яфет.

Genesis 6:1-11:32

1 Като започнаха хората да се умножават по лицето на земята и им се раждаха дъщери,2 Божиите синове, като гледаха, че човешките дъщери бяха красиви, вземаха си за жени от всички, които избираха.3 Тогава ГОСПОД каза: Духът Ми няма да пребъде вечно в човека, защото той е плът; затова дните му ще бъдат сто и двадесет години.4 В онези дни имаше великани на земята; а и след това, след като Божиите синове влизаха при човешките дъщери и те им раждаха синове, това бяха онези силни и знаменити старовременни мъже.5 И ГОСПОД видя, че се умножаваше злината на човека по земята и че всичките въображения на мислите на сърцето му бяха само зло цял ден.6 И ГОСПОД се разкая, че беше създал човека на земята, и се огорчи в сърцето Си.7 И ГОСПОД каза: Ще изтребя от лицето на земята човека, когото създадох — от човек до добитък, до пълзящи и до небесни птици — понеже се разкаях, че ги направих.8 А Ной намери благоволение пред ГОСПОДА.9 Ето родословието на Ной: Ной беше човек праведен, непорочен между съвременниците си; Ной ходеше по Бога.10 И Ной роди трима сина: Сим, Хам и Яфет.11 И земята се поквари пред Бога, земята се напълни с насилие.12 И Бог видя земята, и ето, тя беше покварена, защото всяка плът беше покварила пътя си на земята.13 И Бог каза на Ной: Краят на всяка плът дойде пред Мен, защото земята се напълни с насилие чрез тях; и ето, ще ги изтребя заедно със земята!14 Направи си ковчег от гоферово дърво; да направиш в ковчега стаи и да го измажеш отвътре и отвън със смола.15 Направи го така: дължината на ковчега да бъде триста лакътя, ширината му — петдесет лакътя, а височината му — тридесет лакътя.16 Прозорец направи на ковчега, като го изкараш един лакът нагоре, а вратата на ковчега постави отстрани; направи го с долен, среден и горен етаж.17 И ето, Аз ще докарам на земята потоп от вода, за да изтребя под небето всяка плът, която има в себе си жизнено дихание; всичко, което се намира на земята, ще измре.18 Но с теб ще поставя завета Си; и ще влезеш в ковчега ти, синовете ти, жена ти и жените на синовете ти с теб.19 И от всяко живо същество, от всяка плът да вкараш в ковчега по две от всеки вид, за да опазиш живота им със себе си; мъжко и женско да бъдат.20 От птиците според вида им, от добитъка според вида му, и от всички пълзящи земни животни според вида им — по две от всички да влязат при теб, за да им опазиш живота.21 А ти вземи всякаква храна, която се яде, и я събери при себе си, за да послужи за храна на теб и на тях.22 И Ной извърши всичко; както му заповяда Бог, така направи.

Genesis 7:1-11:32

1 Тогава ГОСПОД каза на Ной: Влез ти и целия ти дом в ковчега, защото теб видях праведен пред Мен в това поколение.2 Вземи си по седем от всички чисти животни — мъжко и женското му; а от нечистите животни по две — мъжко и женското му;3 също и от небесните птици по седем — мъжко и женско; за да опазиш от тях потомство по лицето на цялата земя.4 Защото още седем дни, и Аз ще направя да вали дъжд по земята четиридесет дни и четиридесет нощи и ще изтребя от лицето на земята всичко, което съществува, което съм сътворил.5 И Ной направи според всичко, което му заповяда ГОСПОД.6 А Ной беше на шестстотин години, когато стана на земята потопът от водата.7 И поради водите на потопа Ной, синовете му, жена му и жените на синовете му с него влязоха в ковчега.8 От чистите животни и от нечистите животни, и от птиците, и от всичко, което се движи по земята,9 влязоха две по две в ковчега при Ной, мъжко и женско, както Бог заповяда на Ной.10 И след седем дни водите на потопа заляха земята.11 В шестстотната година от живота на Ной, във втория месец, на седемнадесетия ден от месеца, в този ден всичките извори на голямата бездна се разпукнаха и небесните прозорци се отвориха.12 И дъждът валя на земята четиридесет дни и четиридесет нощи.13 В същия този ден влязоха в ковчега Ной и синовете на Ной, Сим, Хам и Яфет, и жената на Ной, и с тях трите жени на синовете му —14 те и всичките животни според вида им, и всичкият добитък според вида му, и всички пълзящи животни, които пълзят по земята, според вида им, и всичките птици според вида им, всяка птица и всяко пернато.15 Две по две от всяка плът, която има в себе си жизнено дихание, влязоха в ковчега при Ной.16 И които влязоха, мъжко и женско от всяка плът, влязоха, както Бог му беше заповядал; и ГОСПОД затвори след него.17 Четиридесет дни трая потопът на земята. И водите придойдоха и подеха ковчега, и той се повдигна над земята.18 Водите се усилваха и прииждаха много на земята и ковчегът се носеше по повърхността на водите.19 Водите се усилваха твърде много на земята, така че се покриха всичките високи планини, намиращи се под цялото небе.20 Петнадесет лакътя над тях се издигнаха водите и планините се покриха.21 И всяка плът, която се движеше по земята, умря — птици, добитък, зверове, всички пълзящи животни, които пълзят по земята, и всеки човек.22 От всичко, което беше на сушата, всичко, което имаше в ноздрите си жизнено дихание, измря.23 Всичко, съществуващо, което беше по лицето на земята, се изтреби — от човек до добитък, до пълзящи животни и небесни птици — изтребиха се от земята. Останаха само Ной и онези, които бяха с него в ковчега.24 А водите се задържаха по земята сто и петдесет дни.

Genesis 8:1-11:32

1 Тогава Бог си спомни за Ной и за всичките животни и за всичкия добитък, който беше с него в ковчега. И Бог направи вятър да мине по земята, и водите престанаха.2 И изворите на бездната и небесните прозорци се затвориха, и дъждът от небето спря.3 Малко по малко водите се оттегляха от земята и след сто и петдесет дни водите намаляха.4 А на седемнадесетия ден от седмия месец ковчегът заседна върху Араратските планини.5 И водите намаляваха непрестанно до десетия месец и в десетия месец, на първия ден от месеца, върховете на планините се показаха.6 И след четиридесет дни Ной отвори прозореца на ковчега, който беше направил,7 и изпрати гарвана, който, като излезе, летеше насам-натам, докато водите на земята пресъхнаха.8 И изпрати от себе си и гълъба, за да види дали са намалели водите по лицето на земята.9 Но гълъбът се върна при него в ковчега, понеже не намери почивка за краката си, защото водата беше още по лицето на цялата земя. И той простря ръката си и го взе, и го внесе при себе си в ковчега.10 И като почака още седем дни, пак изпрати гълъба от ковчега.11 И надвечер гълъбът се върна при него, и ето, имаше в клюна си току-що откъснат маслинен лист. Така Ной позна, че водите са намалели по земята.12 След това почака още седем дни и изпрати гълъба, и той вече не се върна при него.13 В шестстотин и първата година на живота на Ной, в първия месец, на първия ден от месеца, водата пресъхна на земята; и Ной вдигна покрива на ковчега и погледна, и ето, повърхността на земята беше изсъхнала.14 А във втория месец, на двадесет и седмия ден от месеца земята изсъхна.15 Тогава Бог говори на Ной и каза:16 Излез от ковчега, ти, жена ти, синовете ти и жените на синовете ти с теб.17 Изведи със себе си всичко живо от всяка плът, което е с теб — птици, добитък и всичките пълзящи животни, които пълзят по земята — за да се размножават изобилно по земята, да се плодят и да се умножават по земята.18 И Ной излезе, и с него синовете му, жена му и жените на синовете му.19 И всичките животни, всичките пълзящи животни, всичките птици, всичко, което се движи по земята, според видовете си, излязоха от ковчега.20 И Ной издигна олтар на ГОСПОДА и взе от всяко чисто животно и от всяка чиста птица, и принесе всеизгаряния на олтара.21 И ГОСПОД помириса благоухание на умилостивение и ГОСПОД каза в сърцето Си: Няма да проклинам вече земята поради човека, защото помислите на човешкото сърце са зло още от младините му, и няма вече друг път да поразя всичко живо, както направих.22 Докато съществува земята, сеитба и жетва, студ и горещина, лято и зима, ден и нощ няма да престанат.

Genesis 9:1-11:32

1 И Бог благослови Ной и синовете му и им каза: Бъдете плодовити, умножавайте се и напълнете земята!2 Ще се страхуват и ще треперят от вас всички земни животни и всички небесни птици; те с всичко, което пълзи по земята, и с всички морски риби са предадени в ръцете ви.3 Всичко, което се движи и живее, ще ви бъде за храна; давам ви всичко, също както зелената трева.4 Месо обаче с живота му, тоест с кръвта му, да не ядете.5 А вашата кръв, кръвта на живота ви, непременно ще изискам; от всяко животно ще я изискам; и от ръката на човека, от ръката на всеки негов брат ще изискам живота на човека.6 Който пролее човешка кръв, и неговата кръв от човек ще се пролее; защото по Божия образ направи Бог човека.7 А вие бъдете плодовити и се множете, разпространявайте се по земята и се умножавайте по нея.8 После Бог говори на Ной и на синовете му с него и каза:9 Ето, Аз поставям завета Си с вас и с потомството ви след вас,10 и с всичко живо, което е с вас — птиците, добитъка и всичките земни животни, които са с вас — с всяко земно животно от всичко, което е излязло от ковчега.11 Поставям завета Си с вас, че няма вече да се изтреби всяка плът от водите на потопа и няма вече да настане потоп да опустоши земята.12 И Бог каза: Ето знакът на завета, който Аз поставям до вечни поколения между Мен и вас, и всяко живо същество, което е с вас:13 поставям дъгата Си в облака, и тя ще бъде знак на завета между Мен и земята.14 Когато докарам облака на земята, дъгата ще се яви в облака,15 и ще си спомня завета Си, който е между Мен и вас, и всяко живо същество от всяка плът, и водите няма вече да станат потоп, за да изтребят всяка плът.16 Дъгата ще бъде в облака и ще я гледам, за да помня вечния завет между Бога и всяко живо същество от всяка плът, което е на земята.17 И Бог каза на Ной: Това е белегът на завета, който поставих между Мен и всяка плът, която е на земята.18 А синовете на Ной, които излязоха от ковчега, бяха Сим, Хам и Яфет. А Хам беше баща на Ханаан.19 Тези трима бяха синове на Ной и от тях се насели цялата земя.20 И Ной започна да обработва земята и насади лозе.21 И като пи от виното, се опи и се разголи в шатрата си.22 И Хам, бащата на Ханаан, видя голотата на баща си и каза на двамата си братя отвън.23 А Сим и Яфет взеха една дреха и като я сложиха двамата на раменете си, пристъпиха заднишком и покриха голотата на баща си; а лицата им гледаха назад и не видяха голотата на баща си.24 И когато Ной изтрезня от виното си и разбра какво му беше направил по-младият му син, каза:25 Проклет да е Ханаан; слуга на слуги да бъде на братята си!26 Каза още: Благословен ГОСПОД, Бог на Сим; и Ханаан да му бъде слуга!27 Бог да разшири Яфет, и да се засели в шатрите на Сим; и Ханаан да му бъде слуга!28 И след потопа Ной живя триста и петдесет години.29 И всичките дни на Ной станаха деветстотин и петдесет години, и умря.

Genesis 10:1-11:32

1 Ето родословието на Ноевите синове Сим, Хам и Яфет — и на тях се родиха синове след потопа.2 Синовете на Яфет: Гомер и Магог, и Мадай, и Яван, и Тувал, и Мосох, и Тирас.3 А синовете на Гомер: Асханаз и Рифат, и Тогарма.4 А синовете на Яван: Елиса и Тарсис, Китим, и Доданим.5 От тях се населиха островите на народите в техните земи, всеки според езика си, според племето си, в народите си.6 Синовете на Хам: Хус и Мицраим, и Фут, и Ханаан.7 А синовете на Хус: Сева и Евила, и Савта, и Раама, и Савтека. А синовете на Раама: Сава и Дедан.8 И Хус роди Нимрод. Той пръв стана силен на земята.9 Той беше голям ловец пред ГОСПОДА, затова се казва: Като Нимрод, голям ловец пред ГОСПОДА.10 И началото на царството му беше Вавилон и Ерех, и Акад, и Халне в земята Сенаар.11 От тази земя излезе в Асирия и съгради Ниневия и Роовот-Ир, и Халах,12 и Ресен между Ниневия и Халах, който е големият град.13 А Мицраим роди лудимите и анамимите, и леавимите, и нафтухимите,14 и патрусимите, и каслухимите, от които произлязоха филистимците, и кафторимите.15 А Ханаан роди Сидон, първородния си син, и Хет,16 и евусейците, и аморейците, и гергесейците,17 и евейците, и арукейците, и асенейците,18 и арвадците, и цемарейците, и аматейците. След това ханаанските племена се пръснаха.19 Пределът на ханаанците беше от Сидон, като се отива за Герар, до Газа, и като се отива за Содом и Гомора, и Адма, и Цевоим, до Лаша.20 Тези са синовете на Хам според племената си, според езиците си, в земите си, в народите си.21 И на Сим, бащата на всичките синове на Евер и по-възрастния брат на Яфет, също се родиха синове.22 Синовете на Сим: Елам и Асур, и Арфаксад, и Луд, и Арам.23 А синовете на Арам: Уз и Ул, и Гетер, и Маш.24 И Арфаксад роди Сала, а Сала роди Евер.25 А на Евер се родиха двама сина; името на единия беше Фалек, защото в неговите дни се раздели земята; а името на брат му беше Йоктан.26 Йоктан роди Алмодад и Шалеф, и Хацармавет, и Ярах,27 и Адорам, и Узал, и Дикла,28 и Овал, и Авимаил, и Сава,29 и Офир, и Евил, и Йовав; всички тези бяха синове на Йоктан.30 Техните заселища бяха от Меша, докато се стигне до Сефар, източната планина.31 Тези са синовете на Сим според племената си, според езиците си, в земите си, според народите си.32 Тези са племената на синовете на Ной според родословието им, в народите им; и от тях се отделиха народите по земята след потопа.

Genesis 11:1-32

1 А по цялата земя имаше един език и един говор.2 И като тръгнаха от изток, намериха поле в земята Сенаар и се заселиха там.3 И си казаха един на друг: Елате, да направим тухли и да ги изпечем в огъня. Тухли употребяваха вместо камъни, а смола употребяваха вместо хоросан.4 И казаха: Елате, да си съградим град и кула, чийто връх да стига до небето, и да си спечелим име, да не би да се разпръснем по лицето на цялата земя.5 А ГОСПОД слезе да види града и кулата, които градяха човешките синове.6 И ГОСПОД каза: Ето, един народ са и всички имат един език; и това е само началото на тяхната дейност; и вече няма да им бъде невъзможно нищо, което биха намислили да правят.7 Елате, да слезем и там да разбъркаме езика им, така че един на друг да не разбират езика си.8 Така ГОСПОД ги разпръсна оттам по лицето на цялата земя и престанаха да градят града.9 Затова той се нарече Вавилон, защото там ГОСПОД разбърка езика на цялата земя; и оттам ГОСПОД ги разпръсна по лицето на цялата земя.10 Ето родословието на Сим: Сим беше на сто години и роди Арфаксад две години след потопа.11 А откакто роди Арфаксад, Сим живя петстотин години и роди синове и дъщери.12 Арфаксад живя тридесет и пет години и роди Сала.13 А откакто роди Сала, Арфаксад живя четиристотин и три години и роди синове и дъщери.14 Сала живя тридесет години и роди Евер.15 А откакто роди Евер, Сала живя четиристотин и три години и роди синове и дъщери.16 Евер живя тридесет и четири години и роди Фалек.17 А откакто роди Фалек, Евер живя четиристотин и тридесет години и роди синове и дъщери.18 Фалек живя тридесет години и роди Рагав.19 А откакто роди Рагав, Фалек живя двеста и девет години и роди синове и дъщери.20 Рагав живя тридесет и две години и роди Серух.21 А откакто роди Серух, Рагав живя двеста и седем години и роди синове и дъщери.22 Серух живя тридесет години и роди Нахор.23 А откакто роди Нахор, Серух живя двеста години и роди синове и дъщери.24 Нахор живя двадесет и девет години и роди Тара.25 А откакто роди Тара, Нахор живя сто и деветнадесет години и роди синове и дъщери.26 Тара живя седемдесет години и роди Аврам, Нахор и Аран.27 Ето родословието на Тара: Тара роди Аврам, Нахор и Аран. А Аран роди Лот.28 И Аран умря преди баща си Тара в Ур Халдейски, в родната си земя.29 И Аврам и Нахор си взеха жени; името на жената на Аврам беше Сарая, а името на жената на Нахор беше Мелха, дъщеря на Аран, баща на Мелха, баща и на Есха.30 А Сарая беше безплодна, нямаше дете.31 И Тара взе сина си Аврам и внука си Лот, сина на Аран, и снаха си Сарая, жената на сина си Аврам, и излязоха заедно от Ур Халдейски, за да отидат в земята Ханаан; и дойдоха в Харан и се заселиха там.32 И дните на Тара станаха двеста и пет години, и Тара умря в Харан.

Jeremiah 4:23

23 Погледнах земята, и ето, беше пуста и неустроена; към небето, и светлината му я нямаше.

John 1:3

3 Всичко чрез Него стана; и без Него не е станало нищо от това, което е станало.

Genesis 2:1-25

1 Така бяха завършени небесата и земята и цялото тяхно войнство.2 И на седмия ден Бог беше свършил делото, което беше създал; и на седмия ден си почина от цялото дело, което беше създал.3 И Бог благослови седмия ден и го освети, защото в него си почина от цялото Си дело, което Бог беше създал и сътворил.4 Това е произходът на небето и на земята при сътворението им, в деня, в който ГОСПОД Бог създаде земя и небе.5 И още нямаше никакво полско растение на земята и никаква полска трева още не беше поникнала, защото ГОСПОД Бог не беше дал дъжд на земята и нямаше човек, който да обработва земята,6 но пара се издигаше от земята и напояваше цялото лице на земята.7 И ГОСПОД Бог образува човека от пръст от земята и вдъхна в ноздрите му жизнено дихание, и човекът стана жива душа.8 И ГОСПОД Бог насади градина на изток, в Едем, и постави там човека, когото беше образувал.9 И ГОСПОД Бог направи да расте от земята всяко дърво, което е красиво на глед и добро за храна, както и дървото на живота сред градината, и дървото на познаване на доброто и злото.10 И от Едем изтичаше река да напоява градината, и оттам се разклоняваше и ставаше на четири главни реки.11 Името на едната е Фисон; тя е, която обикаля цялата евилатска земя, където има злато.12 И златото на онази земя е добро; там има и бделионова смола и ониксов камък.13 Името на втората река е Гион; тя е, която обикаля цялата хуска земя.14 Името на третата река е Тигър; тя е, която тече на изток от Асирия. А четвъртата река е Ефрат.15 И ГОСПОД Бог взе човека и го засели в Едемската градина, за да я обработва и да я пази.16 И ГОСПОД Бог заповяда на човека и каза: От всяко дърво в градината свободно да ядеш,17 но от дървото за познаване на доброто и злото, от него да не ядеш, защото в деня, когато ядеш от него, непременно ще умреш.18 И ГОСПОД Бог каза: Не е добре човекът да бъде сам; ще му създам помощник, като негово съответствие.19 И ГОСПОД Бог образува от земята всички полски животни и всички небесни птици и ги доведе при човека, за да види как ще ги нарече; и с каквото име назовеше човекът всяко живо същество, това име му остана.20 Така човекът даде имена на всеки вид добитък, на небесните птици и на всички полски животни. Но помощник, съответен на Адам, не се намери.21 Тогава ГОСПОД Бог даде на човека дълбок сън и той заспа; и взе едно от ребрата му и изпълни мястото му с плът.22 И ГОСПОД Бог създаде жена от реброто, което взе от човека, и я доведе при човека.23 А човекът каза: Тази вече е кост от костите ми и плът от плътта ми; тя ще се нарече жена, защото от мъжа беше взета.24 Затова мъжът ще остави баща си и майка си и ще се прилепи към жена си, и те ще бъдат една плът.25 А и двамата, човекът и жена му, бяха голи и не се срамуваха.

Colossians 1:16

16 защото в Него беше създадено всичко, което е на небесата и на земята, видимото и невидимото – било престоли или господства, или началства, или власти – всичко беше създадено чрез Него и за Него;

Isaiah 45:12

12 Аз направих земята и създадох човека на нея — Аз. Моите ръце разпростряха небесата, Аз заповядах на цялото им войнство.

Hebrews 11:3

3 С вяра разбираме, че световете са били устроени с Божието слово, така че видимото не стана от видими неща.

Genesis 1:1-31

1 В начало Бог създаде небесата и земята.2 А земята беше пуста и неустроена и тъмнина беше върху бездната, и Дух Божи се носеше над водите.3 И Бог каза: Да бъде светлина! И стана светлина.4 И Бог видя, че светлината беше добро; и Бог раздели светлината от тъмнината.5 И Бог нарече светлината ден, а тъмнината нарече нощ. И стана вечер, и стана утро: ден един.6 И Бог каза: Да бъде твърд посред водите, която да раздели води от води!7 И Бог направи твърдта; и раздели водите, които бяха под твърдта, от водите, които бяха над твърдта. И стана така.8 И Бог нарече твърдта небе. И стана вечер, и стана утро: ден втори.9 И Бог каза: Да се съберат на едно място водите, които са под небето, и да се яви сушата! И стана така.10 И Бог нарече сушата земя, а събраните води нарече морета. И Бог видя, че беше добро.11 И Бог каза: Да произрасти земята зелена трева, трева, която дава семе, и плодоносно дърво, което да ражда плод според вида си, чието семе да е в него на земята! И стана така.12 Земята произрасти зелена трева, трева, която да дава семе според вида си, и дърво, което да ражда плод, чието семе е в него според вида му. И Бог видя, че беше добро.13 И стана вечер, и стана утро: ден трети.14 И Бог каза: Да бъдат светила на небесната твърд1, за да разделят деня от нощта; нека служат за знаци и за времена, и дни, и години; 15 и да бъдат за светила на небесната твърд, за да светят на земята! И стана така.16 И Бог създаде двете големи светила: по-голямото светило, за да владее деня, и по-малкото светило, за да владее нощта, и звездите.17 И Бог ги постави на небесната твърд, за да светят на земята,18 да владеят деня и нощта и да разделят светлината от тъмнината. И Бог видя, че беше добро.19 И стана вечер, и стана утро: ден четвърти.20 И Бог каза: Да гъмжи водата от множества живи същества, и птици да летят над земята по небесната твърд!21 И Бог създаде големите морски чудовища и всяко живо същество, което се движи, от които водата гъмжеше според видовете им, и всяка крилата птица според вида й. И Бог видя, че беше добро.22 И Бог ги благослови и каза: Плодете се, множете се и напълнете водите в моретата; нека се множат и птиците по земята!23 И стана вечер, и стана утро: ден пети.24 И Бог каза: Да произведе земята живи същества според видовете им: добитък, пълзящи и земни животни според видовете им. И стана така.25 Бог създаде земните животни според видовете им, добитъка според видовете му и всичко, което пълзи по земята, според видовете му. И Бог видя, че беше добро.26 И Бог каза: Да създадем човека по Нашия образ, по Наше подобие! И нека владеят над морските риби, над небесните птици, над добитъка, над цялата земя и над всички пълзящи, които пълзят по земята.27 И Бог създаде човека по Своя образ, по Божия образ го създаде; мъжки и женски пол ги създаде.28 И Бог ги благослови и Бог им каза: Плодете се и се множете, напълнете земята и я обладайте, и владейте над морските риби, над небесните птици и над всяко живо същество, което се движи по земята.29 И Бог каза: Ето, давам ви всяка трева, която дава семе, която е по лицето на цялата земя, и всяко дърво, което има в себе си плод на дърво, което дава семе: те ще ви бъдат за храна.30 А на всичките земни животни, на всичките небесни птици и на всичко, което пълзи по земята, в което има жива душа, давам всяка зелена трева за храна. И стана така.31 И Бог видя всичко, което създаде. И ето, беше твърде добро. И стана вечер, и стана утро: шестият ден.

Topical data is from OpenBible.info, retrieved November 11, 2013, and licensed under a Creative Commons Attribution License.