Jeremiah 18:18

ABP_GRK(i)
  18 G2532 και G2036 είπαν G1205 δεύτε G3049 λογισώμεθα G1909 επί G* Ιερεμίαν G3053 λογισμόν G3754 ότι G3756 ουκ G622 απολείται G3551 νόμος G575 από G2409 ιερέως G2532 και G1012 βουλή G575 από G4908 συνετού G2532 και G3056 λόγος G575 από G4396 προφήτου G1205 δεύτε G2532 και G3960 πατάξωμεν G1473 αυτόν G1722 εν G1100 γλώσση G2532 και G3756 ουκ ακουσόμεθα G191   G3956 πάντας G3588 τους G3056 λόγους αυτού G1473