Judges 3:21

ABP_GRK(i)
  21 G2532 και G1096 εγένετο G260 άμα G3588 τω G450 αναστήναι αυτόν G1473   G2532 και G1614 εξέτεινεν Αώδ G*   G3588 την G5495 χείρα G3588 την G710 αριστεράν αυτού G1473   G2532 και G2983 έλαβε G3588 την G3162 μάχαιραν G575 από G3588 του G3382 μηρού G1473 αυτού G3588 του G1188 δεξιού G2532 και G1704.1 ενέπηξεν G1473 αυτήν G1519 εις G3588 την G2836 κοιλίαν G* Εγλών