Psalms 102:26

BKR(i) 26 I prvé nežlis založil zemi, a dílo rukou svých, nebesa.