Ezra

Bulgarian(i) 1 В първата година на персийския цар Кир, за да се изпълни ГОСПОДНОТО слово от устата на Еремия, ГОСПОД подбуди духа на персийския цар Кир и той прогласи по цялото си царство, също и писмено, и каза: 2 Така казва персийският цар Кир: ГОСПОД, небесният Бог, ми е дал всичките царства на земята. И Той ми поръча да Му построя дом в Ерусалим, който е в Юда. 3 Който измежду вас е от целия Негов народ, неговият Бог да бъде с него, и нека се изкачи в Ерусалим, който е в Юда, и нека построи дома на ГОСПОДА, Израилевия Бог; Той е Бог, който е в Ерусалим. 4 На всеки, който е останал, на което и да било място, където живее като чужденец, нека му помогнат мъжете на онова място със сребро и със злато, с имот и с добитък, освен доброволните дарове за Божия дом в Ерусалим. 5 Тогава станаха главите на бащините домове на Юда и Вениамин и свещениците, и левитите, всички, на които Бог подбуди духа да се изкачат, за да построят ГОСПОДНИЯ дом в Ерусалим. 6 И всички, които бяха около тях, им помагаха със сребърни вещи, със злато, с имот, с добитък и със скъпоценности, освен всичко, което се даваше доброволно. 7 И цар Кир извади вещите на ГОСПОДНИЯ дом, които Навуходоносор беше отнесъл от Ерусалим и беше сложил в дома на бога си. 8 Персийският цар Кир ги извади чрез ръката на съкровищника Митридат и той ги изброи на юдовия княз Сасавасар. 9 И ето броят им: тридесет златни легена, хиляда сребърни легена, двадесет и девет ножа, 10 тридесет златни чаши, четиристотин и десет сребърни чаши от втори вид и хиляда други съда. 11 Всичките златни и сребърни съдове бяха пет хиляди и четиристотин. Всичко това занесе Сасавасар, когато пленниците бяха върнати от Вавилон в Ерусалим.