Isaiah 31:6

Bulgarian(i) 6 Върнете се към Този, от когото израилевите синове дълбоко отстъпиха!