Exodus 28:9

Croatian(i) 9 Zatim uzmi dva draga kamena oniksa i u njih ureži imena Izraelovih sinova: