1 John

DSV_Strongs(i)
  1 G3739 Hetgeen G575 van G746 den beginne G2258 G5713 was G3739 , hetgeen G191 G5754 wij gehoord hebben G3739 , hetgeen G3708 G5758 wij gezien hebben G2257 met onze G3788 ogen G3739 , hetgeen G2300 G5662 wij aanschouwd hebben G2532 , en G2257 onze G5495 handen G5584 G5656 getast hebben G4012 , van G3056 het Woord G2222 des levens;
  2 G2532 (Want G2222 het Leven G5319 G5681 is geopenbaard G2532 , en G3708 G5758 wij hebben het gezien G2532 , en G3140 G5719 wij getuigen G2532 , en G518 G5719 verkondigen G5213 ulieden G166 dat eeuwige G2222 Leven G3748 , Hetwelk G4314 bij G3962 den Vader G2258 G5713 was G2532 , en G2254 ons G5319 G5681 is geopenbaard.)
  3 G3739 Hetgeen G3708 G5758 wij [dan] gezien G2532 en G191 G5754 gehoord hebben G518 G5719 , dat verkondigen wij G5213 u G2443 , opdat G2532 ook G5210 gij G3326 met G2257 ons G2842 gemeenschap G2192 G5725 zoudt hebben G2532 , en G2251 deze onze G2842 gemeenschap G1161 ook G3326 [zij] met G3962 den Vader G2532 , en G3326 met G846 Zijn G5207 Zoon G2424 Jezus G5547 Christus.
  4 G2532 En G5023 deze dingen G1125 G5719 schrijven wij G5213 u G2443 , opdat G5216 uw G5479 blijdschap G4137 G5772 vervuld G5600 G5753 zij.
  5 G2532 En G3778 dit G2076 G5748 is G1860 de verkondiging G3739 , die G575 wij van G846 Hem G191 G5754 gehoord hebben G2532 , en G5213 wij u G312 G5719 verkondigen G3754 , dat G2316 God G5457 een Licht G2076 G5748 is G2532 , en G3762 gans G3756 geen G4653 duisternis G1722 in G846 Hem G2076 G5748 is.
  6 G1437 Indien G2036 G5632 wij zeggen G3754 , dat G2842 wij gemeenschap G3326 met G846 Hem G2192 G5719 hebben G2532 , en G1722 wij in G4655 de duisternis G4043 G5725 wandelen G5574 G5727 , zo liegen wij G2532 , en G4160 G5719 doen G225 de waarheid G3756 niet.
  7 G1161 Maar G1437 indien G1722 wij in G5457 het licht G4043 G5725 wandelen G5613 , gelijk G846 Hij G1722 in G5457 het licht G2076 G5748 is G2192 G5719 , zo hebben wij G2842 gemeenschap G3326 met G240 elkander G2532 , en G129 het bloed G2424 van Jezus G5547 Christus G846 , Zijn G5207 Zoon G2511 G5719 , reinigt G2248 ons G575 van G3956 alle G266 zonde.
  8 G1437 Indien G2036 G5632 wij zeggen G3754 , dat G3756 wij geen G266 zonde G2192 G5719 hebben G4105 G5719 , zo verleiden wij G1438 ons zelven G2532 , en G225 de waarheid G2076 G5748 is G1722 in G2254 ons G3756 niet.
  9 G1437 Indien G2257 wij onze G266 zonden G3670 G5725 belijden G2076 G5748 , Hij is G4103 getrouw G2532 en G1342 rechtvaardig G2443 , dat G2254 Hij ons G266 de zonden G863 G5632 vergeve G2532 , en G2248 ons G2511 G5661 reinige G575 van G3956 alle G93 ongerechtigheid.
  10 G1437 Indien G2036 G5632 wij zeggen G3754 , dat G3756 wij niet G264 G5758 gezondigd hebben G4160 G5719 , zo maken wij G846 Hem G5583 tot een leugenaar G2532 , en G846 Zijn G3056 woord G2076 G5748 is G3756 niet G1722 in G2254 ons.