Song of Songs

Hungarian(i) 1 Énekek éneke, mely Salamoné. 2 Csókoljon meg engem az õ szájának csókjaival; 3 A te drága kenetid jók illatozásra; 4 Vonj engemet te utánad, hadd fussunk! 5 Fekete vagyok, de szép, Jeruzsálem leányai; 6 Ne nézzetek engem, hogy én fekete vagyok, hogy a nap lesütött engem; 7 Mondd meg nékem, [te,] a kit az én lelkem szeret, 8 Mivelhogy nem tudod, oh asszonyok között legszebb! 9 A Faraó szekereiben való paripákhoz hasonlítlak téged, én mátkám. 10 Szépek a te orczáid a [halántékra való] lánczokban, 11 Arany lánczokat csinálunk néked, 12 Mikor a király az õ asztalánál ül, 13 [Olyan] az én szerelmesem nékem, mint egy kötés mirha, 14 [Mint] az Engedi szõlõiben a cziprusfürt, 15 Ímé, szép vagy én mátkám, ímé, szép vagy, 16 Ímé, te [is] szép vagy én szerelmesem, gyönyörûséges, 17 A mi házainknak gerendái czédrusfák,