Psalms 37:2

PBG(i) 2 Bo jako trawa prędko podcięci będą, a jako liście zielone opadną.