Genesis 2:13 Cross References - Danish

13 Og den anden Flods Navn er Gihon, hvilken løber om det ganske Land Kus.

Genesis 10:6

6 Og Kams Sønner vare: Kus og Mizraim og Put og Kanaan.

Isaiah 11:11

11 Og det skal ske paa den Dag, at Herren atter, an den Gang, skal udstrække sin Haand til at forhverve sig det overblevne af sit Folk, som skal blive tilovers fra Assyrien og fra Ægypten og fra Pathros og fra Morland og fra Elan og fra Sinear og fra Hamath og fra Øerne i Havet.

Cross Reference data is from OpenBible.info, retrieved June 28, 2010, and licensed under a Creative Commons Attribution License.