Daniel 8:13

ABP_GRK(i)
  13 G2532 και G191 ήκουσα G1520 ενός G39 αγίου G2980 λαλούντος G2532 και G2036 είπεν G1520 εις G39 άγιος G3588 τω G* φελμουνί G3588 τω G2980 λαλούντι G2193 έως πότε G4219   G3588 η G3706 όρασις G2476 στήσεται G3588 η G2378 θυσία G3588 η G142 αρθείσα G2532 και G3588 η G266 αμαρτία G2050 ερημώσεως G3588 η G1325 δοθείσα G2532 και G3588 το G39 άγιον G2532 και G3588 η G1411 δύναμις G4841.1 συμπατηθήσεται