Hebrews 1:3

ABP_GRK(i)
  3 G3739 ος G1510.6 ων G541 απαύγασμα G3588 της G1391 δόξης G2532 και G5481 χαρακτήρ G3588 της G5287 υποστάσεως αυτού G1473   G5342 φέρων τε G5037   G3588 τα πάντα G3956   G3588 τω G4487 ρήματι G3588 της G1411 δυνάμεως αυτού G1473   G1223 δι΄ G1438 εαυτού G2512 καθαρισμόν G4160 ποιησάμενος G3588 των G266 αμαρτιών ημών G1473   G2523 εκάθισεν G1722 εν G1188 δεξιά G3588 της G3172 μεγαλωσύνης G1722 εν G5308 υψηλοίς