Genesis 1:17

BKR(i) 17 A postavil je Bůh na obloze nebeské, aby osvěcovala zemi;