Psalms 8:4

Bulgarian(i) 4 Какво е човек, че да го помниш, и човешки син, че да го посещаваш?