Ezekiel 28:13

HOT(i) 13 בעדן גן אלהים היית כל אבן יקרה מסכתך אדם פטדה ויהלם תרשׁישׁ שׁהם וישׁפה ספיר נפך וברקת וזהב מלאכת תפיך ונקביך בך ביום הבראך כוננו׃