Genesis 2:11 Cross References - Danish

11 Den førstes Navn er Pison, hvilken løber om det ganske Land Havila, Hvor der er Guld.

Genesis 10:7

7 Og Kus Sønner: Seba og Havila og Sabtha og Ræma og Sabtheka; og Ræmas Sønner: Skeba og Dedan.

Genesis 10:29

29 og Ofir og Havila og Jobab; alle disse ere Joktans Sønner.

Genesis 25:18

18 Og de boede fra Havila indtil Sur, som er foran Ægypten og henimod Assyrien; hans Arv faldt foran alle hans Brødre.

1 Samuel 15:7

7 Da slog Saul Amalek, fra Hevila indtil man kommer til Sur, som ligger lige for Ægypten.

Cross Reference data is from OpenBible.info, retrieved June 28, 2010, and licensed under a Creative Commons Attribution License.