Deuteronomy 4:44

Albanian(i) 44 Ky është ligji që Moisiu u paraqiti bijve të Izraelit.