Deuteronomy 4:44

Croatian(i) 44 Ovo je Zakon što ga je Mojsije postavio pred Izraelce;