Nehemiah 12:14

Albanian(i) 14 nga ajo e Melikut, Jonathani; nga ajo e Shebaniahut, Jozefi;