1 Thessalonians

DSV_Strongs(i)
  1 G3972 Paulus G2532 , en G4610 Silvanus G2532 , en G5095 Timotheus G1577 , aan de Gemeente G2331 der Thessalonicensen G1722 , [welke] [is] in G2316 God G3962 den Vader G2532 , en G2962 den Heere G2424 Jezus G5547 Christus G5485 : genade G5213 zij u G2532 en G1515 vrede G575 van G2316 God G2257 , onzen G3962 Vader G2532 , en G2962 den Heere G2424 Jezus G5547 Christus.
  2 G2168 G5719 Wij danken G2316 God G3842 altijd G4012 over G5216 u G3956 allen G3417 , uwer gedachtig G4160 G5734 zijnde G1909 in G2257 onze G4335 gebeden;
  3 G89 Zonder ophouden G3421 G5723 gedenkende G2041 het werk G5216 uws G4102 geloofs G2532 , en G2873 den arbeid G26 der liefde G2532 , en G5281 de verdraagzaamheid G1680 der hoop G2257 op onzen G2962 Heere G2424 Jezus G5547 Christus G1715 , voor G2257 onzen G2316 God G2532 en G3962 Vader;
  4 G1492 G5761 Wetende G25 G5772 , geliefde G80 broeders G5216 , uw G1589 verkiezing G5259 van G2316 God;
  5 G3754 Want G2257 ons G2098 Evangelie G1519 is onder G5209 u G3756 niet G3440 alleen G1722 in G3056 woorden G1096 G5675 geweest G235 , maar G2532 ook G1722 in G1411 kracht G2532 , en G1722 in G40 den Heiligen G4151 Geest G2532 , en G1722 in G4183 vele G4136 verzekerdheid G2531 ; gelijk G1492 G5758 gij weet G3634 , hoedanigen G1722 wij onder G5213 u G1096 G5675 geweest zijn G1223 om G5209 uwentwil.
  6 G2532 En G5210 gij G2257 zijt onze G3402 navolgers G1096 G5675 geworden G2532 , en G2962 des Heeren G3056 , het Woord G1209 G5666 aangenomen hebbende G1722 in G4183 vele G2347 verdrukking G3326 , met G5479 blijdschap G40 des Heiligen G4151 Geestes;
  7 G5620 Alzo dat G5209 gij G5179 voorbeelden G1096 G5635 geworden zijt G3956 al G4100 G5723 den gelovigen G1722 in G3109 Macedonie G2532 en G882 Achaje.
  8 G1063 Want G575 van G5216 u G3056 is het Woord G2962 des Heeren G1837 G5769 luidbaar geworden G3756 niet G3440 alleen G1722 in G3109 Macedonie G2532 en G882 Achaje G235 ; maar G2532 ook G1722 in G3956 alle G5117 plaatsen G5216 is uw G4102 geloof G4314 , dat [gij] op G2316 God G1831 G5758 [hebt], uitgegaan G5620 , zodat G2248 wij G3361 niet G5532 van node G2192 G5721 hebben G5100 , iets G2980 G5721 [daarvan] te spreken.
  9 G1063 Want G846 zijzelven G518 G5719 verkondigen G4012 van G2257 ons G3697 , hoedanigen G1529 ingang G4314 wij tot G5209 u G2192 G5719 G5625 G2192 G5627 hebben G2532 , en G4459 hoe G4314 gij tot G2316 God G1994 G5656 bekeerd zijt G575 van G1497 de afgoden G2198 G5723 , om den levenden G2532 en G228 waarachtigen G2316 God G1398 G5721 te dienen;
  10 G2532 En G846 Zijn G5207 Zoon G1537 uit G3772 de hemelen G362 G5721 te verwachten G3739 , Denwelken G1537 Hij uit G3498 de doden G1453 G5656 verwekt heeft G2424 , [namelijk] Jezus G3588 , Die G2248 ons G4506 G5740 verlost G575 van G2064 G5740 den toekomenden G3709 toorn.