2 Thessalonians

DSV_Strongs(i)
  1 G3972 Paulus G2532 , en G4610 Silvanus G2532 , en G5095 Timotheus G1577 , aan de Gemeente G2331 der Thessalonicensen G1722 , [welke] [is] in G2316 God G2257 , onzen G3962 Vader G2532 , en G2962 den Heere G2424 Jezus G5547 Christus:
  2 G5485 Genade G5213 zij u G2532 , en G1515 vrede G575 , van G2316 God G2257 , onzen G3962 Vader G2532 , en G2962 den Heere G2424 Jezus G5547 Christus.
  3 G3784 G5719 Wij moeten G2316 God G3842 te allen tijd G2168 G5721 danken G4012 over G5216 u G80 , broeders G2531 , gelijk G514 billijk G2076 G5748 is G3754 , omdat G5216 uw G4102 geloof G5232 G5719 zeer wast G2532 , en G26 [dat] de liefde G1520 eens G1538 iegelijken G5216 van u G3956 allen G1519 jegens G240 elkander G4121 G5719 overvloedig wordt;
  4 G5620 Alzo dat G2248 wij G846 zelven G1722 van G5213 u G2744 G5738 roemen G1722 in G1577 de Gemeenten G2316 Gods G5228 , over G5216 uw G5281 lijdzaamheid G2532 en G4102 geloof G1722 in G3956 al G5216 uw G1375 vervolgingen G2532 en G2347 verdrukkingen G3739 , die G430 G5736 gij verdraagt;
  5 G1730 Een bewijs G2316 van Gods G1342 rechtvaardig G2920 oordeel G1519 , opdat G5209 gij G2661 G5683 waardig geacht wordt G932 het Koninkrijk G2316 Gods G5228 , voor G3739 hetwelk G2532 gij ook G3958 G5719 lijdt;
  6 G1512 Alzo G1342 het recht G3844 is bij G2316 God G2347 verdrukking G467 G5629 te vergelden G5209 dengenen, die u G2346 G5723 verdrukken;
  7 G2532 En G5213 u G2346 G5746 , die verdrukt wordt G425 , verkwikking G3326 met G2257 ons G1722 , in G602 de openbaring G2962 van den Heere G2424 Jezus G575 van G3772 den hemel G3326 met G32 de engelen G846 Zijner G1411 kracht;
  8 G1722 Met G5395 vlammend G4442 vuur G1557 wraak G1325 G5723 doende G2316 over degenen, die God G3361 niet G1492 G5761 kennen G2532 , en G2098 over degenen, die het Evangelie G2257 van onzen G2962 Heere G2424 Jezus G5547 Christus G3361 niet G5219 G5723 gehoorzaam zijn.
  9 G3748 Dewelken G1349 zullen [tot] straf G5099 G5692 lijden G166 het eeuwig G3639 verderf G575 , van G4383 het aangezicht G2962 des Heeren G2532 , en G575 van G1391 de heerlijkheid G846 Zijner G2479 sterkte,
  10 G3752 Wanneer G2064 G5632 Hij zal gekomen zijn G1740 G5683 , om verheerlijkt te worden G1722 in G846 Zijn G40 heiligen G2532 , en G2296 G5683 wonderbaar te worden G1722 in G3956 allen G4100 G5723 , die geloven G3754 (overmits G2257 onze G3142 getuigenis G1909 onder G5209 u G4100 G5681 is geloofd geworden G1722 ) in G1565 dien G2250 dag.
  11 G1519 G3739 Waarom G2532 wij ook G3842 altijd G4336 G5736 bidden G4012 voor G5216 u G2443 , dat G2257 onze G2316 God G5209 u G515 G5661 waardig achte G2821 der roeping G2532 , en G4137 G5661 vervulle G3956 al G2107 het welbehagen G19 [Zijner] goedigheid G2532 , en G2041 het werk G4102 des geloofs G1722 met G1411 kracht.
  12 G3704 Opdat G3686 de Naam G2257 van onzen G2962 Heere G2424 Jezus G5547 Christus G1740 G5686 verheerlijkt worde G1722 in G5213 u G2532 , en G5210 gij G1722 in G846 Hem G2596 , naar G5485 de genade G2257 van onzen G2316 God G2532 en G2962 den Heere G2424 Jezus G5547 Christus.