Jeremiah 5:23

Danish(i) 23 Men dette Folk har et modvilligt og genstridigt Hjerte; de afvege og gik bort.