Nehemiah 7:58

PBG(i) 58 Synów Jahala, synów Darkona, synów Giddela,