Genesis 2:7

LXX_WH(i)
    7 G2532 CONJ και G4111 V-AAI-3S επλασεν G3588 T-NSM ο G2316 N-NSM θεος G3588 T-ASM τον G444 N-ASM ανθρωπον   N-ASM χουν G575 PREP απο G3588 T-GSF της G1065 N-GSF γης G2532 CONJ και G1720 V-AAI-3S ενεφυσησεν G1519 PREP εις G3588 T-ASN το G4383 N-ASN προσωπον G846 D-GSM αυτου G4157 N-ASF πνοην G2222 N-GSF ζωης G2532 CONJ και G1096 V-AMI-3S εγενετο G3588 T-NSM ο G444 N-NSM ανθρωπος G1519 PREP εις G5590 N-ASF ψυχην G2198 V-PAPAS ζωσαν
HOT(i) 7 וייצר יהוה אלהים את האדם עפר מן האדמה ויפח באפיו נשׁמת חיים ויהי האדם לנפשׁ חיה׃
Vulgate(i) 7 formavit igitur Dominus Deus hominem de limo terrae et inspiravit in faciem eius spiraculum vitae et factus est homo in animam viventem
Clementine_Vulgate(i) 7 Formavit igitur Dominus Deus hominem de limo terræ, et inspiravit in faciem ejus spiraculum vitæ, et factus est homo in animam viventem.
Wycliffe(i) 7 Therfor the Lord God formede man of the sliym of erthe, and brethide in to his face the brething of lijf; and man was maad in to a lyuynge soule.
Tyndale(i) 7 Then the LORde God shope man even of the moulde of the erth and brethed into his face the breth of lyfe. So man was made a lyvynge soule.
Coverdale(i) 7 And ye LORDE God shope man eue of the moulde of the earth, & brethed in to his face ye breth of life. And so was man made a lyuynge soule.
MSTC(i) 7 Then the LORD God shope man, even of the mold of the earth, and breathed into his face the breath of life. So man was made a living soul.
Matthew(i) 7 Then the Lord God shope man, euen of the mould of the erth, & brethed into his face the breth of lyfe. So man was made a lyuyng soule.
Great(i) 7 The Lorde God also shope man, euen dust from of the grounde, and brethed into his nastrels the breth of lyfe: and Adam was made a lyuing soule.
Geneva(i) 7 The Lord God also made the man of the dust of the grounde, and breathed in his face breath of life, and the man was a liuing soule.
Bishops(i) 7 The Lorde God also dyd shape man, [euen] dust fro of the grounde, & breathed into his nosethrylles the breath of lyfe, and man was a lyuyng soule
DouayRheims(i) 7 And the Lord God formed man of the slime of the earth: and breathed into his face the breath of life, and man became a living soul.
KJV(i) 7 And the LORD God formed man of the dust of the ground, and breathed into his nostrils the breath of life; and man became a living soul.
KJV_Cambridge(i) 7 And the LORD God formed man of the dust of the ground, and breathed into his nostrils the breath of life; and man became a living soul.
Thomson(i) 7 then God formed the man, dust from the earth, and breathed upon his face a breath of life, and the man became a living soul.
Webster(i) 7 And the LORD God formed man of the dust of the ground, and breathed into his nostrils the breath of life; and man became a living soul.
Brenton(i) 7 And God formed the man of dust of the earth, and breathed upon his face the breath of life, and the man became a living soul.
Brenton_Greek(i) 7 Καὶ ἔπλασεν ὁ Θεὸς τὸν ἄνθρωπον, χοῦν ἀπὸ τῆς γῆς· καὶ ἐνεφύσησεν εἰς τὸ πρόσωπον αὐτοῦ πνοὴν ζωῆς, καὶ ἐγένετο ὁ ἄνθρωπος εἰς ψυχὴν ζῶσαν.
Leeser(i) 7 And the Lord God formed the man of dust from the ground, and breathed into his nostrils the breath of life; and the man became a living being.
YLT(i) 7 And Jehovah God formeth the man—dust from the ground, and breatheth into his nostrils breath of life, and the man becometh a living creature.
JuliaSmith(i) 7 And Jehovah God will form man of the dust from the earth, and will blow into his nostrils the breath of lives, and man shall be for a living soul.
Darby(i) 7 And Jehovah Elohim formed Man, dust of the ground, and breathed into his nostrils the breath of life; and Man became a living soul.
ERV(i) 7 And the LORD God formed man of the dust of the ground, and breathed into his nostrils the breath of life; and man became a living soul.
ASV(i) 7 And Jehovah God formed man of the dust of the ground, and breathed into his nostrils the breath of life; and man became a living soul.
JPS_ASV_Byz(i) 7 Then the LORD God formed man of the dust of the ground, and breathed into his nostrils the breath of life; and man became a living soul.
Rotherham(i) 7 So then Yahweh God formed man, [of the] dust of the ground, and breathed in his nostrils the breath of life––and man became a living soul.
CLV(i) 7 And forming is Yahweh Elohim the human of soil from the ground, and He is blowing into his nostrils the breath of the living, and becoming is the human a living soul.
BBE(i) 7 And the Lord God made man from the dust of the earth, breathing into him the breath of life: and man became a living soul.
MKJV(i) 7 And Jehovah God formed man of the dust of the ground, and breathed into his nostrils the breath of life; and man became a living soul.
LITV(i) 7 And Jehovah God formed the man out of dust from the ground, and blew into his nostrils the breath of life; and man became a living soul.
ECB(i) 7 and Yah Veh Elohim forms Adam of the dust of the soil and puffs into his nostrils the breath of life; and Adam becomes a living soul.
THE GARDEN OF EDEN
ACV(i) 7 And LORD God formed man of the dust of the ground, and breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living soul.
WEB(i) 7 Yahweh God formed man from the dust of the ground, and breathed into his nostrils the breath of life; and man became a living soul.
NHEB(i) 7 And God formed man from the dust of the ground, and breathed into his nostrils the breath of life; and man became a living being.
AKJV(i) 7 And the LORD God formed man of the dust of the ground, and breathed into his nostrils the breath of life; and man became a living soul.
KJ2000(i) 7 And the LORD God formed man of the dust of the ground, and breathed into his nostrils the breath of life; and man became a living soul.
UKJV(i) 7 And the LORD God formed man of the dust of the ground, and breathed into his nostrils the breath of life; and man became a living soul.
EJ2000(i) 7 And the LORD God formed man of the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living soul.
CAB(i) 7 And God formed the man of the dust of the earth, and breathed into his nostrils the breath of life, and man became a living soul.
LXX2012(i) 7 And God formed the man [of] dust of the earth, and breathed upon his face the breath of life, and the man became a living soul.
NSB(i) 7 Jehovah God formed the man from the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life. The man became a living being.
ISV(i) 7 So the LORD God formed the man from the dust of the ground, breathed life into his lungs, and the man became a living being.
LEB(i) 7 when* Yahweh God formed the man* of dust from the ground, and he blew into his nostrils the breath of life, and the man became a living creature.
BSB(i) 7 Then the LORD God formed man from the dust of the ground and breathed the breath of life into his nostrils, and the man became a living being.
MSB(i) 7 Then the LORD God formed man from the dust of the ground and breathed the breath of life into his nostrils, and the man became a living being.
MLV(i) 7 And Jehovah God formed man out of the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life and man became a living soul.
VIN(i) 7 the LORD God formed the man from the dust of the ground and breathed into his nostrils the breath of life. The man became a living being.
Luther1545(i) 7 Und Gott der HERR machte den Menschen aus einem Erdenkloß, und er blies ihm ein den lebendigen Odem in seine Nase. Und also ward der Mensch eine lebendige Seele.
Luther1912(i) 7 Und Gott der HERR machte den Menschen aus einem Erdenkloß, uns blies ihm ein den lebendigen Odem in seine Nase. Und also ward der Mensch eine lebendige Seele.
ELB1871(i) 7 Und Jehova Gott bildete den Menschen, Staub von dem Erdboden, und hauchte in seine Nase den Odem des Lebens; und der Mensch wurde eine lebendige Seele.
ELB1905(i) 7 Und Jahwe Gott bildete den Menschen, Staub von dem Erdboden, und hauchte in seine Nase den Odem des Lebens; und der Mensch wurde eine lebendige Seele.
DSV(i) 7 En de HEERE God had den mens geformeerd uit het stof der aarde, en in zijn neusgaten geblazen den adem des levens; alzo werd de mens tot een levende ziel.
Giguet(i) 7 Pour faire l’homme, Dieu pétrit une masse d’argile extraite de la terre, et sur sa face, il souffla un souffle de vie, et l’homme devint une âme vivante.
DarbyFR(i) 7 Et l'Éternel Dieu forma l'homme, poussière du sol, et souffla dans ses narines une respiration de vie, et l'homme devint une âme vivante.
Martin(i) 7 Or l'Eternel Dieu avait formé l'homme de la poudre de la terre, et il avait soufflé dans ses narines une respiration de vie; et l'homme fut fait en âme vivante.
Segond(i) 7 L'Eternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant.
SE(i) 7 Formó, pues, El SEÑOR Dios al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz el aliento de vida; y fue el hombre un alma viviente.
ReinaValera(i) 7 Formó, pues, Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra, y alentó en su nariz soplo de vida; y fué el hombre en alma viviente.
JBS(i) 7 Formó, pues, El SEÑOR Dios al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz el aliento de vida; y fue el hombre un alma viviente.
Albanian(i) 7 Atëherë Zoti Perëndi formoi njeriun nga pluhuri i tokës, i fryu në vrimat e hundës një frymë jete, dhe njeriu u bë një qenie e gjallë.
RST(i) 7 И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его дыхание жизни, и стал человек душею живою.
Arabic(i) 7 وجبل الرب الاله آدم ترابا من الارض. ونفخ في انفه نسمة حياة. فصار آدم نفسا حيّة.
ArmenianEastern(i) 7 Տէր Աստուած մարդուն ստեղծեց երկրի հողից, նրա դէմքին կենդանութեան շունչ փչեց, եւ մարդն եղաւ կենդանի էակ:
Bulgarian(i) 7 И ГОСПОД Бог образува човека от пръст от земята и вдъхна в ноздрите му жизнено дихание, и човекът стана жива душа.
Croatian(i) 7 Jahve, Bog, napravi čovjeka od praha zemaljskog i u nosnice mu udahne dah života. Tako postane čovjek živa duša.
BKR(i) 7 I učinil Hospodin Bůh člověka z prachu země, a vdechl v chřípě jeho dchnutí života, i byl člověk v duši živou.
Danish(i) 7 Og Gud HERREN dannede Mennesket af Støv af Jorden og blæste Livets Aande i hans Næse; og Mennesket blev til en levende Sjæl.
CUV(i) 7 耶 和 華   神 用 地 上 的 塵 土 造 人 , 將 生 氣 吹 在 他 鼻 孔 裡 , 他 就 成 了 有 靈 的 活 人 , 名 叫 亞 當 。
CUVS(i) 7 耶 和 华   神 用 地 上 的 尘 土 造 人 , 将 生 气 吹 在 他 鼻 孔 里 , 他 就 成 了 冇 灵 的 活 人 , 名 叫 亚 当 。
Esperanto(i) 7 Kaj Dio la Eternulo kreis la homon el polvo de la tero, kaj Li enblovis en lian nazon spiron de vivo, kaj la homo farigxis viva animo.
Estonian(i) 7 Ja Issand Jumal valmistas inimese, kes põrm on, mullast, ja puhus tema ninasse elavat õhku: nõnda sai inimene elavaks hingeks.
Finnish(i) 7 Ja Herra Jumala teki ihmisen, tomun maasta, ja puhalsi hänen sieraimiinsa elävän hengen: ja tuli ihminen niin eläväksi sieluksi.
FinnishPR(i) 7 Silloin Herra Jumala teki maan tomusta ihmisen ja puhalsi hänen sieramiinsa elämän hengen, ja niin ihmisestä tuli elävä sielu.
Haitian(i) 7 Lè sa a, Seyè a, Bondye a, pran pousyè tè, li fè yon nonm. Li soufle nan twou nen nonm lan pou l' ba li lavi. Epi nonm lan vin vivan.
Hungarian(i) 7 És formálta vala az Úr Isten az embert a földnek porából, és lehellett vala az õ orrába életnek lehelletét. Így lõn az ember élõ lélekké.
Indonesian(i) 7 Kemudian TUHAN Allah mengambil sedikit tanah, membentuknya menjadi seorang manusia, lalu menghembuskan napas yang memberi hidup ke dalam lubang hidungnya; maka hiduplah manusia itu.
Italian(i) 7 E il Signore Iddio formò l’uomo del la polvere della terra, e gli alitò nelle nari un fiato vitale; e l’uomo fu fatto anima vivente.
ItalianRiveduta(i) 7 E l’Eterno Iddio formò l’uomo dalla polvere della terra, gli soffiò nelle narici un alito vitale, e l’uomo divenne un’anima vivente.
Korean(i) 7 여호와 하나님이 흙으로 사람을 지으시고 생기를 그 코에 불어 넣으시니 사람이 생령이 된지라
Lithuanian(i) 7 Ir Viešpats Dievas padarė žmogų iš žemės dulkių ir įkvėpė į jo šnerves gyvybės kvapą. Taip žmogus tapo gyva siela.
PBG(i) 7 Stworzył tedy Pan Bóg człowieka z prochu ziemi, i natchnął w oblicze jego dech żywota. I stał się człowiek duszą żywiącą.
Portuguese(i) 7 E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou-lhe nas narinas o fôlego da vida; e o homem tornou-se alma vivente.
Norwegian(i) 7 Og Gud Herren dannet mennesket av jordens muld og blåste livets ånde i hans nese; og mennesket blev til en levende sjel.
Romanian(i) 7 Domnul Dumnezeu a făcut pe om din ţărîna pămîntului, i -a suflat în nări suflare de viaţă, şi omul s'a făcut astfel un suflet viu.
Ukrainian(i) 7 І створив Господь Бог людину з пороху земного. І дихання життя вдихнув у ніздрі її, і стала людина живою душею.