Revelation 22:13

Arabic(i) 13 انا الالف والياء. البداية والنهاية. الاول والآخر.