Revelation 22:13

Croatian(i) 13 "Ja sam Alfa i Omega, Prvi i Posljednji, Početak i Svršetak!