Revelation 22:13

BKR(i) 13 Jáť jsem Alfa i Omega, počátek i konec, první i poslední.