Revelation 22:13

Kabyle(i) 13 D nekk i d alfa d nekk i d umiga yeɛni d nekk i d lḥeṛf amezwaru, d nekk i d lḥeṛf aneggaru, lliɣ si tazwara alamma ț-țaggara.