Revelation 22:13

PBG(i) 13 Jam jest Alfa i Omega, początek i koniec, pierwszy i ostateczny.