Psalms 124:8

BKR(i) 8 Pomoc naše jest ve jménu Hospodinovu, kterýž učinil nebe i zemi.