Luke 1:16

PBG(i) 16 A wielu z synów Izraelskich obróci ku Panu, Bogu ich.