Hebrews 1:10-12

DSV_Strongs(i)
  10 G2532 En G4771 : Gij G2962 , Heere G2596 ! hebt in G746 den beginne G1093 de aarde G2311 G5656 gegrond G2532 , en G3772 de hemelen G1526 G5748 zijn G2041 werken G4675 Uwer G5495 handen;
  11 G846 Dezelve G622 G5698 zullen vergaan G1161 , maar G4771 Gij G1265 G5719 blijft altijd G2532 , en G3956 zij zullen alle G5613 als G2440 een kleed G3822 G5701 verouden;
  12 G2532 En G5616 als G4018 een dekkleed G846 zult Gij ze G1667 G5692 ineenrollen G2532 , en G236 G5691 zij zullen veranderd worden G1161 ; maar G4771 Gij G1488 G5748 zijt G846 Dezelfde G2532 , en G4675 Uw G2094 jaren G3756 zullen niet G1587 G5692 ophouden.