Acts 23:12-15

Estonian(i) 12 Kui nüüd valgeks läks, heitsid mõned juudid ühte nõusse ja andsid isekeskis vande, et nad ei söö ega joo, enne kui nad on Pauluse tapnud. 13 Ja neid oli rohkem kui nelikümmend, kes nõnda olid heitnud vandeliitu. 14 Need läksid ülempreestrite ja vanemate juurde ning ütlesid: "Me oleme needes vandunud mitte midagi suhu võtta, enne kui oleme tapnud Pauluse! 15 Pange siis teie nüüd ühes Suurkohtuga ülempealikule ette, et ta homme tema tooks teie ette, otsekui tahaksite teie ta asja paremini üle kuulata; aga meie oleme valmis teda tapma, enne kui ta saab teie ette!"