3 John

DSV_Strongs(i)
  1 G4245 De ouderling G27 aan den geliefden G1050 Gajus G3739 , welken G1473 ik G1722 in G225 waarheid G25 G5719 liefheb.
  2 G27 Geliefde G4012 , voor G3956 alle dingen G2172 G5736 wens ik G4571 , dat gij G2137 G5745 welvaart G2532 en G5198 G5721 gezond zijt G2531 , gelijk G4675 uw G5590 ziel G2137 G5743 welvaart.
  3 G1063 Want G3029 ik ben zeer G5463 G5644 verblijd geweest G80 , als de broeders G2064 G5740 kwamen G2532 , en G3140 G5723 getuigden G4675 van uw G225 waarheid G2531 , gelijk G4771 gij G1722 in G225 de waarheid G4043 G5719 wandelt.
  4 G2192 G5719 Ik heb G3756 geen G3186 meerdere G5479 blijdschap G5130 dan hierin G2443 , dat G191 G5719 ik hoor G1699 , dat mijn G5043 kinderen G1722 in G225 de waarheid G4043 G5723 wandelen.
  5 G27 Geliefde G4160 G5719 , gij doet G4103 trouwelijk G1437 , in al hetgeen G2038 G5667 gij doet G1519 aan G80 de broederen G2532 en G1519 aan G3581 de vreemdelingen,
  6 G3739 Die G3140 G5656 getuigd hebben G4675 van uw G26 liefde G1799 , in de tegenwoordigheid G1577 der Gemeente G3739 ; welken G4311 G5660 indien gij geleide doet G2316 , gelijk het Gode G4160 G5692 G2573 waardig is, zo zult gij weldoen.
  7 G1063 Want G5228 zij zijn voor G846 Zijn G3686 Naam G1831 G5627 uitgegaan G3367 , niets G2983 G5723 nemende G575 van G1484 de heidenen.
  8 G2249 Wij G3767 dan G3784 G5719 zijn schuldig G5108 de zodanigen G618 G5721 te ontvangen G2443 , opdat G4904 wij medearbeiders G1096 G5741 mogen worden G225 der waarheid.
  9 G1577 Ik heb aan de Gemeente G1125 G5656 geschreven G235 ; maar G1361 Diotrefes G3588 , die G846 onder hen G5383 G5723 zoekt de eerste te zijn G1926 G , neemt G2248 ons G3756 niet G1926 G5736 aan.
  10 G1223 G5124 Daarom G1437 , indien G2064 G5632 ik kom G5279 G5692 , zo zal ik in gedachtenis brengen G846 zijn G2041 werken G3739 , die G4160 G5719 hij doet G4190 , met boze G3056 woorden G5396 G5723 snaterende tegen G2248 ons G2532 ; en G1909 G5125 hiermede G3361 niet G714 G5746 vergenoegd zijnde G1926 G5736 , zo ontvangt hij G846 zelf G80 de broeders G3777 niet G2532 , en G2967 G5719 verhindert G1014 G5740 degenen, die het willen G2532 [doen], en G1544 G5719 werpt G1537 ze uit G1577 de Gemeente.
  11 G27 Geliefde G3401 G5737 , volgt G2556 het kwade G3361 niet G235 na, maar G18 het goede G15 G5723 . Die goed doet G2076 G5748 , is G1537 uit G2316 God G1161 ; maar G2554 G5723 die kwaad doet G2316 , heeft God G3756 niet G3708 G5758 gezien.
  12 G1216 Aan Demetrius G3140 G5769 wordt getuigenis gegeven G5259 van G3956 allen G2532 , en G5259 van G225 de waarheid G846 zelve G1161 ; en G2249 wij G3140 G5719 getuigen G2532 ook G2532 , en G1492 G5758 gij weet G3754 , dat G2257 onze G3141 getuigenis G227 waarachtig G2076 G5748 is.
  13 G2192 G5707 Ik had G4183 veel G1125 G5721 te schrijven G235 , maar G2309 G5719 ik wil G4671 u G3756 niet G1125 G5658 schrijven G1223 met G3188 inkt G2532 en G2563 pen;
  14 G1161 Maar G1679 G5719 ik hoop G4571 u G2112 haast G1492 G5629 te zien G2532 , en G4750 wij zullen mond G4314 tot G4750 mond G2980 G5692 spreken G1515 . [1:15] Vrede zij G4671 u G5384 . De vrienden G782 G5736 groeten G4571 u G782 G5737 . Groet G5384 de vrienden G2596 met G3686 name.