2 Chronicles 27

Danish(i) 1 Jotham var fem og tyve Aar gammel, der han blev Konge, og regerede seksten Aar i Jerusalem, og hans Moders Navn var Jerusa, Zadoks Datter. 2 Og han gjorde det, som var ret for HERRENS Øjne, efter alt det, som Ussia, hans Fader, havde gjort, kun kom han ikke i HERRENS Tempel; og Folket handlede endnu fordærveligt. 3 Han byggede den øverste Port paa HERRENS Hus, han byggede og meget paa Ofels Mur. 4 Tilmed byggede han Stæder paa Judas Bjerg, og i Skovene byggede han Slotte og Taarne. 5 Han stred og imod Ammons Børns Konge og fik Overhaand over dem, og Ammons Børn gave ham det samme Aar hundrede Gentner Sølv og ti Tusinde Kor Hvede og ti Tusinde Kor Byg; dette gav Ammons Børn ham atter baade i det andet og i det tredje Aar. 6 Saa blev Jotham befæstet thi han beredte sine Veje for HERREN sin Guds Ansigt. 7 Men det øvrige af Jothams Handeler og alle hans Krige og hans Veje, se, de Ting ere skrevne i Israels og Judas Kongers Bog. 8 Han var fem og tyve Aar gammel, der han blev Konge, og regerede seksten Aar i Jerusalem. 9 Og Jotham laa med sine Fædre, og de begrove ham i Davids Stad; og hans Søn Akas blev Konge i hans Sted.