Ecclesiastes 12:8-10

DSV_Strongs(i)
  8 H1892 Ijdelheid H1892 der ijdelheden H559 H8804 , zegt H6953 de prediker H1892 ; het is al ijdelheid!
  9 H3148 En voorts H6953 , dewijl de prediker H2450 wijs H3925 H8765 geweest is, zo leerde hij H5971 het volk H1847 nog wetenschap H239 H8765 , en merkte op H2713 H8765 , en onderzocht H8626 H0 ; hij stelde H7235 H8687 vele H4912 spreuken H8626 H8765 in orde.
  10 H6953 De prediker H1245 H8765 zocht H2656 aangename H1697 woorden H4672 H8800 uit te vinden H3789 H8803 , en het geschrevene H3476 is recht H1697 , woorden H571 der waarheid.