Jeremiah

LXX_WH(i)
    1 G3588 T-NSN το G4487 N-NSN ρημα G3588 T-GSM του G2316 N-GSM θεου G3739 R-NSN ο G1096 V-AMI-3S εγενετο G1909 PREP επι G2408 N-ASM ιερεμιαν G3588 T-ASM τον G3588 R-GSM του   N-GSM χελκιου G1537 PREP εκ G3588 T-GPM των G2409 N-GPM ιερεων G3739 R-NSM ος   V-IAI-3S κατωκει G1722 PREP εν   N-PRI αναθωθ G1722 PREP εν G1065 N-DSF γη G958 N-PRI βενιαμιν
    2 G3739 R-NSM ος G1096 V-API-3S εγενηθη G3056 N-NSM λογος G3588 T-GSM του G2316 N-GSM θεου G4314 PREP προς G846 D-ASM αυτον G1722 PREP εν G3588 T-DPF ταις G2250 N-DPF ημεραις   N-PRI ιωσια G5207 N-GSM υιου G301 N-PRI αμως G935 N-GSM βασιλεως G2448 N-PRI ιουδα G2094 N-GSN ετους   A-GSN τρισκαιδεκατου G1722 PREP εν G3588 T-DSF τη G932 N-DSF βασιλεια G846 D-GSM αυτου
    3 G2532 CONJ και G1096 V-AMI-3S εγενετο G1722 PREP εν G3588 T-DPF ταις G2250 N-DPF ημεραις   N-PRI ιωακιμ G5207 N-GSM υιου   N-PRI ιωσια G935 N-GSM βασιλεως G2448 N-PRI ιουδα G2193 PREP εως G1734 A-GSN ενδεκατου G2094 N-GSN ετους   N-DSM σεδεκια G5207 N-GSM υιου   N-PRI ιωσια G935 N-GSM βασιλεως G2448 N-PRI ιουδα G2193 PREP εως G3588 T-GSF της G161 N-GSF αιχμαλωσιας G2419 N-PRI ιερουσαλημ G1722 PREP εν G3588 T-DSM τω G3991 A-DSM πεμπτω G3303 N-DSM μηνι
    4 G2532 CONJ και G1096 V-AMI-3S εγενετο G3056 N-NSM λογος G2962 N-GSM κυριου G4314 PREP προς G1473 P-AS με G3004 V-PAPNS λεγων
    5 G4253 PREP προ G3588 T-GSN του G1473 P-AS με G4111 V-AAN πλασαι G4771 P-AS σε G1722 PREP εν G2836 N-DSF κοιλια G1987 V-PMI-1S επισταμαι G4771 P-AS σε G2532 CONJ και G4253 PREP προ G3588 T-GSN του G4771 P-AS σε G1831 V-AAN εξελθειν G1537 PREP εκ G3388 N-GSF μητρας G37 V-RAI-1S ηγιακα G4771 P-AS σε G4396 N-ASM προφητην G1519 PREP εις G1484 N-APN εθνη G5087 V-RAI-1S τεθεικα G4771 P-AS σε
    6 G2532 CONJ και   V-AAI-1S ειπα G3588 INJ ω G1203 N-VSM δεσποτα G2962 N-VSM κυριε G2400 INJ ιδου G3364 ADV ουκ G1987 V-PMI-1S επισταμαι G2980 V-PAN λαλειν G3754 CONJ οτι G3501 A-NSMC νεωτερος G1473 P-NS εγω G1510 V-PAI-1S ειμι
    7 G2532 CONJ και   V-AAI-3S ειπεν G2962 N-NSM κυριος G4314 PREP προς G1473 P-AS με G3165 ADV μη G3004 V-PAD-2S λεγε G3754 CONJ οτι G3501 A-NSMC νεωτερος G1473 P-NS εγω G1510 V-PAI-1S ειμι G3754 CONJ οτι G4314 PREP προς G3956 A-APM παντας G3739 R-APM ους G1437 CONJ εαν G1821 V-AAS-1S εξαποστειλω G4771 P-AS σε G4198 V-FMI-2S πορευση G2532 CONJ και G2596 PREP κατα G3956 A-APN παντα G3745 A-APN οσα G1437 CONJ εαν G1781 V-AMS-1S εντειλωμαι G4771 P-DS σοι G2980 V-FAI-2S λαλησεις
    8 G3165 ADV μη G5399 V-APS-2S φοβηθης G575 PREP απο G4383 N-GSN προσωπου G846 D-GPM αυτων G3754 CONJ οτι G3326 PREP μετα G4771 P-GS σου G1473 P-NS εγω G1510 V-PAI-1S ειμι G3588 T-GSN του G1807 V-PMN εξαιρεισθαι G4771 P-AS σε G3004 V-PAI-3S λεγει G2962 N-NSM κυριος
    9 G2532 CONJ και G1614 V-AAI-3S εξετεινεν G2962 N-NSM κυριος G3588 T-ASF την G5495 N-ASF χειρα G846 D-GSM αυτου G4314 PREP προς G1473 P-AS με G2532 CONJ και G680 V-AMI-3S ηψατο G3588 T-GSN του G4750 N-GSN στοματος G1473 P-GS μου G2532 CONJ και   V-AAI-3S ειπεν G2962 N-NSM κυριος G4314 PREP προς G1473 P-AS με G2400 INJ ιδου G1325 V-RAI-1S δεδωκα G3588 T-APM τους G3056 N-APM λογους G1473 P-GS μου G1519 PREP εις G3588 T-ASN το G4750 N-ASN στομα G4771 P-GS σου
    10 G2400 INJ ιδου G2525 V-RAI-1S κατεστακα G4771 P-AS σε G4594 ADV σημερον G1909 PREP επι G1484 N-APN εθνη G2532 CONJ και G932 N-APF βασιλειας G1610 V-PAN εκριζουν G2532 CONJ και G2679 V-PAN κατασκαπτειν G2532 CONJ και   V-PAN απολλυειν G2532 CONJ και G456 V-PAN ανοικοδομειν G2532 CONJ και   V-PAN καταφυτευειν
    11 G2532 CONJ και G1096 V-AMI-3S εγενετο G3056 N-NSM λογος G2962 N-GSM κυριου G4314 PREP προς G1473 P-AS με G3004 V-PAPNS λεγων G5100 I-ASN τι G4771 P-NS συ G3708 V-PAI-2S ορας G2408 N-VSM ιερεμια G2532 CONJ και   V-AAI-1S ειπα   N-ASF βακτηριαν   N-ASF καρυινην
    12 G2532 CONJ και   V-AAI-3S ειπεν G2962 N-NSM κυριος G4314 PREP προς G1473 P-AS με G2570 ADV καλως G3708 V-RAI-2S εωρακας G1360 CONJ διοτι G1453 V-RAI-1S εγρηγορα G1473 P-NS εγω G1909 PREP επι G3588 T-APM τους G3056 N-APM λογους G1473 P-GS μου G3588 T-GSN του G4160 V-AAN ποιησαι G846 D-APM αυτους
    13 G2532 CONJ και G1096 V-AMI-3S εγενετο G3056 N-NSM λογος G2962 N-GSM κυριου G4314 PREP προς G1473 P-AS με G1537 PREP εκ G1208 A-GSM δευτερου G3004 V-PAPNS λεγων G5100 I-ASN τι G4771 P-NS συ G3708 V-PAI-2S ορας G2532 CONJ και   V-AAI-1S ειπα   N-ASM λεβητα   V-PMPAS υποκαιομενον G2532 CONJ και G3588 T-NSN το G4383 N-NSN προσωπον G846 D-GSM αυτου G575 PREP απο G4383 N-GSN προσωπου   N-GSM βορρα
    14 G2532 CONJ και   V-AAI-3S ειπεν G2962 N-NSM κυριος G4314 PREP προς G1473 P-AS με G575 PREP απο G4383 N-GSN προσωπου   N-GSM βορρα G1572 V-FPI-3S εκκαυθησεται G3588 T-NPN τα G2556 A-NPN κακα G1909 PREP επι G3956 A-APM παντας G3588 T-APM τους   V-PAPAP κατοικουντας G3588 T-ASF την G1065 N-ASF γην
    15 G1360 CONJ διοτι G2400 INJ ιδου G1473 P-NS εγω G4779 V-PAI-1S συγκαλω G3956 A-APF πασας G3588 T-APF τας G932 N-APF βασιλειας G575 PREP απο   N-GSM βορρα G3588 T-GSF της G1065 N-GSF γης G3004 V-PAI-3S λεγει G2962 N-NSM κυριος G2532 CONJ και G1854 V-FAI-3P ηξουσιν G2532 CONJ και G5087 V-FAI-3P θησουσιν G1538 A-NSM εκαστος G3588 T-ASM τον G2362 N-ASM θρονον G846 D-GSM αυτου G1909 PREP επι G3588 T-APN τα   N-APN προθυρα G3588 T-GPF των G4439 N-GPF πυλων G2419 N-PRI ιερουσαλημ G2532 CONJ και G1909 PREP επι G3956 A-APN παντα G3588 T-APN τα G5038 N-APN τειχη G3588 T-APN τα   N-DSM κυκλω G846 D-GSF αυτης G2532 CONJ και G1909 PREP επι G3956 A-APF πασας G3588 T-APF τας G4172 N-APF πολεις G2448 N-PRI ιουδα
    16 G2532 CONJ και G2980 V-FAI-1S λαλησω G4314 PREP προς G846 D-APM αυτους G3326 PREP μετα G2920 N-GSF κρισεως G4012 PREP περι G3956 A-GSF πασης G3588 T-GSF της G2549 N-GSF κακιας G846 D-GPM αυτων G3739 CONJ ως G1459 V-AAI-3P εγκατελιπον G1473 P-AS με G2532 CONJ και G2380 V-AAI-3P εθυσαν G2316 N-DPM θεοις G245 A-DPM αλλοτριοις G2532 CONJ και G4352 V-AAI-3P προσεκυνησαν G3588 T-DPN τοις G2041 N-DPN εργοις G3588 T-GPF των G5495 N-GPF χειρων G846 D-GPM αυτων
    17 G2532 CONJ και G4771 P-NS συ G4024 V-AMD-2S περιζωσαι G3588 T-ASF την G3751 N-ASF οσφυν G4771 P-GS σου G2532 CONJ και G450 V-AAD-2S αναστηθι G2532 CONJ και   V-AAD-2S ειπον G4314 PREP προς G846 D-APM αυτους G3956 A-APN παντα G3745 A-APN οσα G302 PRT αν G1781 V-AMS-1S εντειλωμαι G4771 P-DS σοι G3165 ADV μη G5399 V-APS-2S φοβηθης G575 PREP απο G4383 N-GSN προσωπου G846 D-GPM αυτων G3366 CONJ μηδε G4422 V-APS-2S πτοηθης G1726 PREP εναντιον G846 D-GPM αυτων G3754 CONJ οτι G3326 PREP μετα G4771 P-GS σου G1473 P-NS εγω G1510 V-PAI-1S ειμι G3588 T-GSN του G1807 V-PMN εξαιρεισθαι G4771 P-AS σε G3004 V-PAI-3S λεγει G2962 N-NSM κυριος
    18 G2400 INJ ιδου G5087 V-RAI-1S τεθεικα G4771 P-AS σε G1722 PREP εν G3588 T-DSF τη G4594 ADV σημερον G2250 N-DSF ημερα G3739 CONJ ως G4172 N-ASF πολιν   A-ASF οχυραν G2532 CONJ και G3739 CONJ ως G5038 N-ASN τειχος   A-ASN χαλκουν   A-ASN οχυρον G537 A-DPM απασιν G3588 T-DPM τοις G935 N-DPM βασιλευσιν G2448 N-PRI ιουδα G2532 CONJ και G3588 T-DPM τοις G758 N-DPM αρχουσιν G846 D-GSM αυτου G2532 CONJ και G3588 T-DSM τω G2992 N-DSM λαω G3588 T-GSF της G1065 N-GSF γης
    19 G2532 CONJ και G4170 V-FAI-3P πολεμησουσιν G4771 P-AS σε G2532 CONJ και G3364 ADV ου G3165 ADV μη G1410 V-PMS-3P δυνωνται G4314 PREP προς G4771 P-AS σε G1360 CONJ διοτι G3326 PREP μετα G4771 P-GS σου G1473 P-NS εγω G1510 V-PAI-1S ειμι G3588 T-GSN του G1807 V-PMN εξαιρεισθαι G4771 P-AS σε   V-AAI-3S ειπεν G2962 N-NSM κυριος