Genesis 26:18-21

Romanian(i) 18 Isaac a săpat din nou fîntînile de apă, pe cari le săpaseră robii tatălui său Avraam, şi pe cari le astupaseră Filistenii, după moartea lui Avraam; şi le -a pus iarăş aceleaşi nume, pe cari le pusese tatăl său. 19 Robii lui Isaac au mai săpat în vale, şi au dat acolo peste o fîntînă cu apă de izvor. 20 Păstorii din Gherar s'au certat însă cu păstorii lui Isaac, zicînd:,,Apa este a noastră.`` Şi a pus fîntînii numele Esec, pentrucă se certaseră cu el. 21 Apoi au săpat o altă fîntînă, pentru care iar au făcut gîlceavă, de aceea a numit -o Sitna.