Jeremiah 43

Bulgarian(i) 1 И когато Еремия свърши да говори на целия народ всичките думи на ГОСПОДА, техния Бог, с които ГОСПОД, техният Бог, го беше пратил до тях, всички тези думи, 2 Азария, синът на Осая, Йоанан, синът на Кария, и всичките горделиви мъже говориха и казаха на Еремия: Лъжа говориш ти! Не те е пратил ГОСПОД, нашият Бог, да кажеш: Не отивайте в Египет да живеете там като чужденци! 3 А Варух, синът на Нирия, те подбужда против нас, за да ни предадеш в ръката на халдейците да ни убият и да ни отведат в плен във Вавилон! 4 И Йоанан, синът на Кария, и всичките военачалници, и целият народ не послушаха гласа на ГОСПОДА да останат в юдовата земя. 5 И Йоанан, синът на Кария, и всичките военачалници взеха целия остатък от Юда, който се беше върнал от всичките народи, където бяха прогонени, за да пребивават в юдовата земя — 6 мъжете и жените, и децата, и царските дъщери, и всеки човек, когото началникът на телохранителите Навузардан беше оставил на Годолия, сина на Ахикам, син на Сафан; и също пророк Еремия и Варух, сина на Нирия — 7 и отидоха в египетската земя, защото не послушаха гласа на ГОСПОДА, и отидоха до Тафнес. 8 И ГОСПОДНОТО слово беше към Еремия в Тафнес и каза: 9 Вземи в ръката си големи камъни и ги положи в глината при тухларната, която е при входа на фараоновия дворец в Тафнес пред очите на юдовите мъже. И им кажи: 10 Така казва ГОСПОД на Войнствата, Израилевият Бог: Ето Аз изпращам да взема слугата Си Навуходоносор, вавилонския цар, и ще поставя престола му върху тези камъни, които положих, и той ще разпъне царската си шатра върху тях. 11 И ще дойде и ще порази египетската земя: който е за смърт — на смърт и който е за плен — в плен, и който е за меч — под меч. 12 И Аз ще запаля огън в капищата на египетските богове и той ще ги изгори и ще ги отведе в плен. И ще се облече с египетската земя, както овчар облича дрехата си, и ще излезе оттам с мир. 13 И ще строши обелиските, които са във Ветсемес, който е в египетската земя, а капищата на египетските богове ще изгори с огън.