Psalms 33:6-9

Romanian(i) 6 Cerurile au fost făcute prin Cuvîntul Domnului, şi toată oştirea lor prin suflarea gurii lui. 7 El îngrămădeşte apele mării într'un morman, şi pune adîncurile în cămări. 8 Tot pămîntul să se teamă de Domnul! Toţi locuitorii lumii să tremure înaintea Lui! 9 Căci el zice, şi se face; porunceşte şi ce porunceşte ia fiinţă.