1 Chronicles 27:26-31

Norwegian(i) 26 over dem som arbeidet på marken og dyrket jorden, Esri, Kelubs sønn, 27 over vingårdene Sime'i fra Rama, over vinforrådene i vingårdene sifmitten Sabdi, 28 over oljetrærne og morbærtrærne i lavlandet Ba'al-Hanan fra Geder, over oljeforrådene Joas, 29 over storfeet som beitet i Saron, Sitrai fra Saron, over storfeet i dalene Safat, Adlais sønn, 30 over kamelene ismaelitten Obil, over aseninnene Jehdeja fra Meronot 31 og over småfeet hagaritten Jasi; alle disse var opsynsmenn over kong Davids eiendeler.