1 Chronicles 27:26-31

Romanian(i) 26 Ezri, fiul lui Chelub, peste lucrătorii dela ţară, cari lucrau pămîntul; 27 Şimei, din Rama, peste vii: Zabdi, din Şefam, peste pivniţele cu vin din vii; 28 Baal-Hanan, din Gheder, peste măslini şi sicomori în cîmpie; Ioaş, peste magaziile de untdelemn; 29 Şitrai, din Saron, peste boii cari păşteau în Saron; Şafat, fiul lui Adlai, peste boii din văi; 30 Obil, Ismaelitul, peste cămile; Iehdia, din Meronot, peste măgăriţe; 31 Iaziz, Hagarenitul, peste oi. Toţi aceştia erau îngrijitori puşi peste averile împăratului David.